021- 91006828

تور بانکوک پوکت

مدت زمان پرواز : 9 ساعت و 15 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج تور بانکوک پوکت

هتل jiraporn patong

بوکینگ : -
قیمت از     37,150,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل forum Park Hotel Bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

37,150,000 تومان

یک تخته

40,800,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

31,800,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

بوکینگ : 6.3
قیمت از     38,200,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل seasons siam bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

38,200,000 تومان

یک تخته

42,900,000 تومان

کودک با تخت

36,500,000 تومان

کودک بدون تخت

32,150,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل patong Heritage Phuket

بوکینگ : 7.5
قیمت از     38,550,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل twin towers

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

38,550,000 تومان

یک تخته

43,600,000 تومان

کودک با تخت

37,700,000 تومان

کودک بدون تخت

32,300,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

بوکینگ : 7.4
قیمت از     38,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل prince Palace Bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

38,900,000 تومان

یک تخته

44,300,000 تومان

کودک با تخت

37,200,000 تومان

کودک بدون تخت

32,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Citrus Grande Hotel Pattaya

بوکینگ : 6.3
قیمت از     39,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل mercure makkasan bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

39,250,000 تومان

یک تخته

45,000,000 تومان

کودک با تخت

37,800,000 تومان

کودک بدون تخت

32,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل fishermen phuket

بوکینگ : 7.1
قیمت از     39,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل a one bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

39,700,000 تومان

یک تخته

45,900,000 تومان

کودک با تخت

38,050,000 تومان

کودک بدون تخت

32,700,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ibis patong

بوکینگ : 7.8
قیمت از     39,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل galleria 10 bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

39,900,000 تومان

یک تخته

46,300,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

32,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل best western patong

بوکینگ : -
قیمت از     40,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل asia Bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

40,250,000 تومان

یک تخته

47,000,000 تومان

کودک با تخت

38,850,000 تومان

کودک بدون تخت

32,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل deevana plaza patong

بوکینگ : 8.0
قیمت از     40,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل mandarin center point

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

40,500,000 تومان

یک تخته

47,500,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

32,950,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ramada Deevana Phuket

بوکینگ : 8.4
قیمت از     40,850,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل ibis sukhumvit 24

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

40,850,000 تومان

یک تخته

48,200,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

33,100,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

بوکینگ : 7.9
قیمت از     41,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل pure eleven bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

41,700,000 تومان

یک تخته

49,900,000 تومان

کودک با تخت

41,500,000 تومان

کودک بدون تخت

33,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the marina phuket

بوکینگ : 8.2
قیمت از     42,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل the Charm Resort Phuket

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

42,500,000 تومان

یک تخته

51,500,000 تومان

کودک با تخت

39,950,000 تومان

کودک بدون تخت

33,650,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     43,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل metropole bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

43,100,000 تومان

یک تخته

52,700,000 تومان

کودک با تخت

40,600,000 تومان

کودک بدون تخت

33,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل mai house patong hill phuket

بوکینگ : -
قیمت از     45,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل ramada Plaza Bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

45,100,000 تومان

یک تخته

56,700,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

34,600,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the kee resort phuket

بوکینگ : -
قیمت از     45,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل centrepoint pratunam bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

45,650,000 تومان

یک تخته

57,800,000 تومان

کودک با تخت

41,450,000 تومان

کودک بدون تخت

34,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل duangitt resort

بوکینگ : 7.8
قیمت از     45,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل centara watergate

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

45,700,000 تومان

یک تخته

57,900,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

34,800,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل graceland phuket

بوکینگ : -
قیمت از     46,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل the Sukosol Bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

46,400,000 تومان

یک تخته

59,300,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

35,050,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل crest Resort Phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     46,750,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل avani sukhumvit bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

46,750,000 تومان

یک تخته

60,000,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

35,150,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل thavorn beach village

بوکینگ : 8.1
قیمت از     48,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل pullman g bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

48,300,000 تومان

یک تخته

63,100,000 تومان

کودک با تخت

44,000,000 تومان

کودک بدون تخت

35,700,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل mandarava resrot

بوکینگ : -
قیمت از     48,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل movenpick sukhumvit

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

48,950,000 تومان

یک تخته

64,400,000 تومان

کودک با تخت

44,900,000 تومان

کودک بدون تخت

35,950,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل kalima resot phuket

بوکینگ : 8.5
قیمت از     49,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل centre point sukhumvit 10 bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

49,250,000 تومان

یک تخته

65,000,000 تومان

کودک با تخت

45,150,000 تومان

کودک بدون تخت

36,050,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل diamond Cliff Resort Patong Phuket

بوکینگ : 8.6
قیمت از     51,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل valia bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

51,250,000 تومان

یک تخته

69,000,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

36,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

بوکینگ : 8.2
قیمت از     52,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل pullman king power bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

52,900,000 تومان

یک تخته

72,300,000 تومان

کودک با تخت

48,000,000 تومان

کودک بدون تخت

37,300,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل four points by sheraton phuket

بوکینگ : -
قیمت از     54,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل grande centrepoint ratchadamri bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

54,250,000 تومان

یک تخته

75,000,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

37,800,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل hyatt Regency Resort Phuket

بوکینگ : 8.3
قیمت از     55,050,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل lebua at state tower bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

55,050,000 تومان

یک تخته

76,600,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

38,050,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل amari Phuket

بوکینگ : 8.8
قیمت از     56,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل amari watergate bangkok

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

56,650,000 تومان

یک تخته

79,800,000 تومان

کودک با تخت

51,350,000 تومان

کودک بدون تخت

38,600,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل le meridien phuket

بوکینگ : 8.8
قیمت از     57,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

هتل centara grand world

بوکینگ : -

دو تخته (هرنفر)

57,500,000 تومان

یک تخته

81,500,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

38,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی ماهان رفت: ماهان

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 7 شب و 8 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: پوکت ماهان برگشت: ماهان

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

  • تمکن حساب با مهر برجسته بانک با مانده 50.000.000 تومان
  • یک قطعه عکس رنگی 6×4 جدید زمینه سفید تمام رخ
  • کپی شناسنامه تمامی صفحات کپی کارت ملی پشت و رو
person-logo-service


خدمات تور

  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ویزا
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور بانکوک پاتایا

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   40,450,000 تومان
جزییات تور

تور پاتایا هتل 5 ستاره

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   55,050,000 تومان
جزییات تور

تور پاتایا هتل گاردن کلیف

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   31,800,000 تومان
جزییات تور
سلام ایر رفت: سلام ایر سلام ایر برگشت:‌ سلام ایر
قیمت از   45,600,000 تومان
جزییات تور

تور پاتایا پاییز

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   39,700,000 تومان
جزییات تور

تور پاتایا هتل سان شاین

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   35,400,000 تومان
جزییات تور

تور پاتایا هتل ویستا

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   43,550,000 تومان
جزییات تور

تور پاتایا + پوکت با پرواز ماهان

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   40,500,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.3 از 5 از بین 35 نفر امتیاز دهنده به تور بانکوک پوکت

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه