تور استانبول آنتالیا

لیست هتل ها

Hotel Grand Milan

Lara Palace Hotel

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.5 ALL
Hotel Grand Milan
.

Hotel Grand Milan

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

28,800,000 تومان

یک تخته یک تخته

31,700,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

30,200,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Cumbali Plaza hotel

Royal towers lara Hotel

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.5 UAll
Cumbali Plaza hotel
.

Cumbali Plaza hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

32,600,000 تومان

یک تخته یک تخته

37,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

32,200,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Monopol Istanbul hotel

Orange County Resort Hotel Kemer

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.5 UAll
Monopol Istanbul hotel
.

Monopol Istanbul hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

34,400,000 تومان

یک تخته یک تخته

40,800,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

33,200,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Istanbul Dora Hotel

Orange County Resort Hotel Kemer

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.5 UAll
Istanbul Dora Hotel
.

Istanbul Dora Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 6.5 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

35,400,000 تومان

یک تخته یک تخته

42,800,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

33,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Actuel Life Hotel

Hotel Grand Park Lara

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 UAll
Actuel Life Hotel
.

Actuel Life Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.7 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

36,000,000 تومان

یک تخته یک تخته

44,700,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

33,000,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

The Tango Hotel Taksim

Hotel Crystal De Luxe Resort & Spa

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.2 UAll
The Tango Hotel Taksim
.

The Tango Hotel Taksim

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

36,300,000 تومان

یک تخته یک تخته

45,800,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

33,300,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Euro Plaza Hotel

Hotel Asteria Kremlin Palace

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.4 UAll
Euro Plaza Hotel
.

Euro Plaza Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.8 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

36,900,000 تومان

یک تخته یک تخته

45,100,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

34,500,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

White Monarch hotel

Hotel Crystal Waterworld Resort & Spa

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.3 UAll
White Monarch hotel
.

White Monarch hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 6.3 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

37,500,000 تومان

یک تخته یک تخته

45,600,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

34,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Grand Hotel Halic

Hotel Asteria Kremlin Palace

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.4 UAll
Grand Hotel Halic
.

Grand Hotel Halic

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.3 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

37,800,000 تومان

یک تخته یک تخته

46,800,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

35,000,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Golden Age Hotel Istanbul

Hotel Selectum Luxury Resort

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.8 UAll
Golden Age Hotel Istanbul
.

Golden Age Hotel Istanbul

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

42,500,000 تومان

یک تخته یک تخته

64,000,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

40,700,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Cartoon Hotel

Adalia Hotel

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.6 UAll
Cartoon Hotel
.

Cartoon Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.4 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

43,200,000 تومان

یک تخته یک تخته

55,100,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

37,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Feronya Hotel

Adalia Hotel

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.6 UAll
Feronya Hotel
.

Feronya Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.2 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

44,100,000 تومان

یک تخته یک تخته

52,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

37,100,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

The Green Park Hotel Taksim

Miracle Resort Hotel

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.4 UAll
The Green Park Hotel Taksim
.

The Green Park Hotel Taksim

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 6.5 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

44,200,000 تومان

یک تخته یک تخته

57,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

37,300,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Palazzo Donizetti Hotel

Royal Wings Hotel

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.8 UAll
Palazzo Donizetti Hotel
.

Palazzo Donizetti Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.1 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

46,700,000 تومان

یک تخته یک تخته

61,000,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

39,700,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

CHER HOTEL ISTANBUL

Royal Wings Hotel

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.8 UAll
CHER HOTEL ISTANBUL
.

CHER HOTEL ISTANBUL

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.6 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

47,300,000 تومان

یک تخته یک تخته

62,000,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

40,000,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Hotel Elite World Istanbul

Hotel Titanic Deluxe Lara

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.4 UAll
Hotel Elite World Istanbul
.

Hotel Elite World Istanbul

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

48,500,000 تومان

یک تخته یک تخته

64,500,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

40,700,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Avantgarde Taksim Hotel

Hotel Selectum Luxury Resort

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.8 UAll
Avantgarde Taksim Hotel
.

Avantgarde Taksim Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.6 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

48,800,000 تومان

یک تخته یک تخته

64,300,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

40,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Grand Cevahir Hotel and Convention Center

Hotel Granada Luxury Belek

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: ندارد UAll
Grand Cevahir Hotel and Convention Center
.

Grand Cevahir Hotel and Convention Center

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.6 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

49,200,000 تومان

یک تخته یک تخته

65,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

41,200,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Hotel Titanic City Taksim

Hotel Titanic Deluxe Lara

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.4 UAll
Hotel Titanic City Taksim
.

Hotel Titanic City Taksim

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.5 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

49,300,000 تومان

یک تخته یک تخته

66,100,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

40,900,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Hotel Elite World Istanbul

Delphin Imperial Hotel

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.8 UAll
Hotel Elite World Istanbul
.

Hotel Elite World Istanbul

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

50,100,000 تومان

یک تخته یک تخته

67,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

41,700,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

Hotel Divan Istanbul

Hotel Rixos Premium Belek

آیکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 9.3 UAll
Hotel Divan Istanbul
.

Hotel Divan Istanbul

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.6 None
آنتالیا استانبول

 دو تخته دو تخته

65,200,000 تومان

یک تخته یک تخته

92,700,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

49,700,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

24,400,000 تومان

اطلاعات تور

فرودگاه مبدا : فرودگاه امام خمینی

تیلویند ایرلاینز رفت : تیلویند ایرلاینز

بار مجاز : 30 کیلو گرم

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز

فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا

برگشت : تیلویند ایرلاینز

بار مجاز : 30 کیلو گرم

مدارک

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت 
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

سایر تور‌ها

نظر کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.3 از 5 از بین 1239 نفر

دیدگاه های ثبت شده:

 
انتخاب منطقه

پیام شما با موفقیت ثبت شد. کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت