021- 91006828

تور عید گرجستان- نیمه دوم

مدت زمان پرواز : 1ساعت 50 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج تور عید گرجستان- نیمه دوم

هتل polo Tbilisi

بوکینگ : -
قیمت از     9,810,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

9,810,000 تومان

یک تخته

11,870,000 تومان

کودک با تخت

9,460,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elegant tbilisi

بوکینگ : 6.7
قیمت از     9,810,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

9,810,000 تومان

یک تخته

11,870,000 تومان

کودک با تخت

9,460,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل georgian house tbilisi

بوکینگ : 8.4
قیمت از     10,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

10,490,000 تومان

یک تخته

13,240,000 تومان

کودک با تخت

9,460,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل rustaveli 36 by same teblisi

بوکینگ : 7.0
قیمت از     10,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

10,490,000 تومان

یک تخته

13,240,000 تومان

کودک با تخت

9,810,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل old city bouique

بوکینگ : -
قیمت از     12,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

12,890,000 تومان

یک تخته

18,040,000 تومان

کودک با تخت

11,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل elle boutique tbilisi

بوکینگ : -
قیمت از     14,610,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

14,610,000 تومان

یک تخته

21,470,000 تومان

کودک با تخت

11,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل magnolia

بوکینگ : -
قیمت از     14,610,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

14,610,000 تومان

یک تخته

19,750,000 تومان

کودک با تخت

11,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل novus boutique

بوکینگ : -
قیمت از     14,610,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

14,610,000 تومان

یک تخته

21,470,000 تومان

کودک با تخت

11,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,775,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل lm club tbilis

بوکینگ : 8.0
قیمت از     14,950,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

14,950,000 تومان

یک تخته

22,160,000 تومان

کودک با تخت

11,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل rustaveli palace tbilisi

بوکینگ : 8.5
قیمت از     15,470,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,470,000 تومان

یک تخته

21,470,000 تومان

کودک با تخت

11,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل kalasi Tbilisi

بوکینگ : 8.4
قیمت از     16,320,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,320,000 تومان

یک تخته

23,180,000 تومان

کودک با تخت

16,320,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل aqua liberty tbilisi

بوکینگ : 8.5
قیمت از     16,610,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

16,610,000 تومان

یک تخته

19,610,000 تومان

کودک با تخت

2,000,000 تومان

کودک بدون تخت

2,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ibis stadium tbilisi

بوکینگ : 8.4
قیمت از     17,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,100,000 تومان

یک تخته

20,360,000 تومان

کودک با تخت

2,000,000 تومان

کودک بدون تخت

2,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل green queenTbilisi

بوکینگ : 7.9
قیمت از     17,180,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,180,000 تومان

یک تخته

24,900,000 تومان

کودک با تخت

16,320,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل astoria Tbilisi

بوکینگ : 7.9
قیمت از     17,180,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,180,000 تومان

یک تخته

26,610,000 تومان

کودک با تخت

14,610,000 تومان

کودک بدون تخت

7,775,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل brim

بوکینگ : -
قیمت از     17,360,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

17,360,000 تومان

یک تخته

21,110,000 تومان

کودک با تخت

2,000,000 تومان

کودک بدون تخت

2,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل radius tbilisi

بوکینگ : 8.7
قیمت از     18,040,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,040,000 تومان

یک تخته

25,590,000 تومان

کودک با تخت

14,610,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل tuta

بوکینگ : -
قیمت از     18,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,900,000 تومان

یک تخته

28,300,000 تومان

کودک با تخت

11,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,775,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل adamo tbilisi

بوکینگ : 8.7
قیمت از     18,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,900,000 تومان

یک تخته

23,660,000 تومان

کودک با تخت

2,000,000 تومان

کودک بدون تخت

2,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل preference Hualing Tbilisi

بوکینگ : 8.4
قیمت از     20,600,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

20,600,000 تومان

یک تخته

27,110,000 تومان

کودک با تخت

2,000,000 تومان

کودک بدون تخت

2,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل iota tbilisi

بوکینگ : 8.2
قیمت از     21,110,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

21,110,000 تومان

یک تخته

27,110,000 تومان

کودک با تخت

2,000,000 تومان

کودک بدون تخت

2,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal tulip casino tbilisi

بوکینگ : -
قیمت از     21,470,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

21,470,000 تومان

یک تخته

35,190,000 تومان

کودک با تخت

21,470,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل mercure Tbilisi

بوکینگ : 8.9
قیمت از     24,040,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

24,040,000 تومان

یک تخته

36,900,000 تومان

کودک با تخت

14,610,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل courtyard by marriott tbilisi

بوکینگ : 8.5
قیمت از     24,040,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

24,040,000 تومان

یک تخته

34,160,000 تومان

کودک با تخت

20,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ambassadori Tbilisi

بوکینگ : 8.8
قیمت از     36,630,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

36,630,000 تومان

یک تخته

54,050,000 تومان

کودک با تخت

28,330,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the Biltmore Tbilisi

بوکینگ : 8.7
قیمت از     36,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

36,900,000 تومان

یک تخته

66,060,000 تومان

کودک با تخت

28,330,000 تومان

کودک بدون تخت

7,750,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی وارش رفت: وارش

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 3 شب و 4 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: تفلیس وارش برگشت: وارش

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

  •  
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت با صبحانه
time-packتوضیحات

تور عید گرجستان - نیمه دوم

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور عید گرجستان- نیمه اول

مدت اقامت 5 روز و 4 شب
آتا رفت: آتا آتا برگشت:‌ آتا
قیمت از   9,000,000 تومان
جزییات تور

آفر تور شب عید گرجستان

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   12,950,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 3.7 از 5 از بین 30 نفر امتیاز دهنده به تور عید گرجستان- نیمه دوم

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه