021- 91006828

تور تایلند جشن آب

مدت زمان پرواز : 9 ساعت و 15 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج تور تایلند جشن آب

هتل neptuna

بوکینگ : 6.4
قیمت از     60,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

60,500,000 تومان

یک تخته

64,450,000 تومان

کودک با تخت

28,900,000 تومان

کودک بدون تخت

58,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

بوکینگ : 6.3
قیمت از     61,720,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

61,720,000 تومان

یک تخته

66,840,000 تومان

کودک با تخت

61,720,000 تومان

کودک بدون تخت

58,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

بوکینگ : 7.4
قیمت از     62,020,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

62,020,000 تومان

یک تخته

67,440,000 تومان

کودک با تخت

62,020,000 تومان

کودک بدون تخت

58,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل fishermens Harbour Urban Resort

بوکینگ : 7.1
قیمت از     62,050,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

62,050,000 تومان

یک تخته

67,500,000 تومان

کودک با تخت

62,100,000 تومان

کودک بدون تخت

58,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل andakira Phuket

بوکینگ : 7.4
قیمت از     64,130,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

64,130,000 تومان

یک تخته

71,660,000 تومان

کودک با تخت

64,130,000 تومان

کودک بدون تخت

59,240,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل sleep With Me Phuket

بوکینگ : 8.0
قیمت از     64,430,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

64,430,000 تومان

یک تخته

72,560,000 تومان

کودک با تخت

64,430,000 تومان

کودک بدون تخت

59,340,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل deevana plaza patong

بوکینگ : 8.0
قیمت از     65,030,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

65,030,000 تومان

یک تخته

73,460,000 تومان

کودک با تخت

28,900,000 تومان

کودک بدون تخت

59,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ramada Deevana Phuket

بوکینگ : 8.4
قیمت از     65,330,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

65,330,000 تومان

یک تخته

74,060,000 تومان

کودک با تخت

65,330,000 تومان

کودک بدون تخت

59,660,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     66,540,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

66,540,000 تومان

یک تخته

76,470,000 تومان

کودک با تخت

66,540,000 تومان

کودک بدون تخت

60,080,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the Charm Resort Phuket

بوکینگ : -
قیمت از     68,040,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

68,040,000 تومان

یک تخته

79,480,000 تومان

کودک با تخت

68,040,000 تومان

کودک بدون تخت

60,610,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل holiday inn express phuket

بوکینگ : 8.5
قیمت از     68,340,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

68,340,000 تومان

یک تخته

80,080,000 تومان

کودک با تخت

28,900,000 تومان

کودک بدون تخت

60,710,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل duangitt resort

بوکینگ : 7.8
قیمت از     68,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

68,650,000 تومان

یک تخته

80,690,000 تومان

کودک با تخت

68,650,000 تومان

کودک بدون تخت

60,820,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل patong Merlin Phuket

بوکینگ : 8.3
قیمت از     70,150,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

70,150,000 تومان

یک تخته

83,700,000 تومان

کودک با تخت

70,150,000 تومان

کودک بدون تخت

61,350,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل diamond Cliff Resort Patong Phuket

بوکینگ : 8.6
قیمت از     70,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

70,250,000 تومان

یک تخته

85,000,000 تومان

کودک با تخت

70,750,000 تومان

کودک بدون تخت

61,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل mide grande

بوکینگ : 6.7
قیمت از     70,750,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

70,750,000 تومان

یک تخته

85,200,000 تومان

کودک با تخت

70,800,000 تومان

کودک بدون تخت

61,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل novotel resort patong beach phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     72,560,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

72,560,000 تومان

یک تخته

88,510,000 تومان

کودک با تخت

72,560,000 تومان

کودک بدون تخت

62,190,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ocean front beach

بوکینگ : -
قیمت از     72,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

72,650,000 تومان

یک تخته

88,600,000 تومان

کودک با تخت

72,650,000 تومان

کودک بدون تخت

62,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

بوکینگ : 8.2
قیمت از     73,460,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

73,460,000 تومان

یک تخته

90,320,000 تومان

کودک با تخت

73,460,000 تومان

کودک بدون تخت

62,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل movenpick myth

بوکینگ : 8.8
قیمت از     75,270,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

75,270,000 تومان

یک تخته

94,000,000 تومان

کودک با تخت

75,270,000 تومان

کودک بدون تخت

63,140,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل mandarava resrot

بوکینگ : -
قیمت از     77,370,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

77,370,000 تومان

یک تخته

98,140,000 تومان

کودک با تخت

77,370,000 تومان

کودک بدون تخت

63,870,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل cape sienna

بوکینگ : 8.5
قیمت از     79,480,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

79,480,000 تومان

یک تخته

102,360,000 تومان

کودک با تخت

79,480,000 تومان

کودک بدون تخت

64,610,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل amari Phuket

بوکینگ : 8.8
قیمت از     80,690,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

80,690,000 تومان

یک تخته

104,770,000 تومان

کودک با تخت

80,690,000 تومان

کودک بدون تخت

65,030,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل avista Hideaway Phuket

بوکینگ : 8.7
قیمت از     81,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

81,890,000 تومان

یک تخته

107,170,000 تومان

کودک با تخت

81,890,000 تومان

کودک بدون تخت

65,450,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل hyatt Regency Resort Phuket

بوکینگ : 8.3
قیمت از     82,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

82,790,000 تومان

یک تخته

109,000,000 تومان

کودک با تخت

82,790,000 تومان

کودک بدون تخت

65,770,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل centara grand phuket

بوکینگ : 8.5
قیمت از     88,210,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

88,210,000 تومان

یک تخته

119,850,000 تومان

کودک با تخت

88,210,000 تومان

کودک بدون تخت

67,670,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل le meridien phuket

بوکینگ : 8.8
قیمت از     105,070,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

105,070,000 تومان

یک تخته

153,550,000 تومان

کودک با تخت

105,070,000 تومان

کودک بدون تخت

73,570,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی سلام ایر رفت: سلام ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 7 شب و 8 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: پوکت سلام ایر برگشت: سلام ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

  • تمکن حساب با مهر برجسته بانک با مانده 50.000.000 تومان
  • یک قطعه عکس رنگی 6×4 جدید زمینه سفید تمام رخ
  • کپی شناسنامه تمامی صفحات کپی کارت ملی پشت و رو
person-logo-service


خدمات تور

  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ویزا
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور عید تایلند - نیمه دوم

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   108,600,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل رویال پارادایس

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   55,900,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل آماری

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   55,190,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل هیلتون

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   49,380,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل پاتونگ مرلین

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   48,460,000 تومان
جزییات تور

تور 14 روزه بانکوک + پوکت + پاتایا

مدت اقامت 15 روز و 14 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   55,150,000 تومان
جزییات تور

تور پاتایا + پوکت با پرواز ماهان

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   40,500,000 تومان
جزییات تور

تور پاتایا هتل گاردن کلیف

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   31,800,000 تومان
جزییات تور

تور بانکوک

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   41,150,000 تومان
جزییات تور
سلام ایر رفت: سلام ایر سلام ایر برگشت:‌ سلام ایر
قیمت از   45,600,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.7 از 5 از بین 67 نفر امتیاز دهنده به تور تایلند جشن آب

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه