021-91006828

تور عید آنتالیا با پرواز پگاسوس

مدت زمان پرواز : 3 ساعت
airplane

هتلهای پکیج تور عید آنتالیا با پرواز پگاسوس

هتل cender Antalya

بوکینگ : 6.1
قیمت از     25,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

25,890,000 تومان

یک تخته

28,790,000 تومان

کودک با تخت

23,090,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل belkon Club Hotel Antalya

بوکینگ : 5.4
قیمت از     26,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

26,490,000 تومان

یک تخته

29,590,000 تومان

کودک با تخت

23,390,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand Park Lara Antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     30,990,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

30,990,000 تومان

یک تخته

37,390,000 تومان

کودک با تخت

25,590,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل ramada Resort Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     31,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

31,290,000 تومان

یک تخته

57,990,000 تومان

کودک با تخت

25,790,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak Limra Hotel and Resort Antalya

بوکینگ : 8.0
قیمت از     32,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

32,390,000 تومان

یک تخته

39,690,000 تومان

کودک با تخت

26,290,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sherwood ex kemer antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     38,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

38,290,000 تومان

یک تخته

50,890,000 تومان

کودک با تخت

29,290,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل bellis Deluxe Belek Antalya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     38,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

38,890,000 تومان

یک تخته

51,890,000 تومان

کودک با تخت

29,590,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل asteria Kremlin Palace Antalya

بوکینگ : -
قیمت از     39,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

39,790,000 تومان

یک تخته

53,390,000 تومان

کودک با تخت

29,990,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak Lara Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     39,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

39,790,000 تومان

یک تخته

53,390,000 تومان

کودک با تخت

29,990,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Beldibi Kemer Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     41,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

41,290,000 تومان

یک تخته

55,990,000 تومان

کودک با تخت

30,790,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل selectum family antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     41,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

41,890,000 تومان

یک تخته

56,990,000 تومان

کودک با تخت

31,090,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Seginus Lara Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     41,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

41,890,000 تومان

یک تخته

56,990,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Downtown Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     42,190,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

42,190,000 تومان

یک تخته

57,490,000 تومان

کودک با تخت

31,190,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Beach Lara Antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     42,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

42,790,000 تومان

یک تخته

58,490,000 تومان

کودک با تخت

31,490,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل concorde luxury

بوکینگ : -
قیمت از     44,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

44,290,000 تومان

یک تخته

61,090,000 تومان

کودک با تخت

32,290,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل granada Luxury Belek Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     44,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

44,290,000 تومان

یک تخته

61,090,000 تومان

کودک با تخت

32,290,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل kaya Palazzo Golf Resort Antalya

بوکینگ : 9.2
قیمت از     47,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

47,290,000 تومان

یک تخته

63,490,000 تومان

کودک با تخت

33,790,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل susesi Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 8.8
قیمت از     47,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

47,290,000 تومان

یک تخته

66,190,000 تومان

کودک با تخت

33,790,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     47,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

47,290,000 تومان

یک تخته

66,190,000 تومان

کودک با تخت

33,790,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل nirvana cosmopolitan antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     47,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

47,890,000 تومان

یک تخته

67,190,000 تومان

کودک با تخت

34,090,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Be Grand Resort Lara Antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     49,990,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

49,990,000 تومان

یک تخته

70,690,000 تومان

کودک با تخت

38,090,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Imperial Lara Antalya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     51,190,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

51,190,000 تومان

یک تخته

72,790,000 تومان

کودک با تخت

38,690,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل voyage Belek Golf & Spa Antalya

بوکینگ : 9.7
قیمت از     58,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

58,890,000 تومان

یک تخته

85,890,000 تومان

کودک با تخت

39,590,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Mardan Palace Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     59,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

59,890,000 تومان

یک تخته

87,590,000 تومان

کودک با تخت

40,090,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل selectum Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 9.0
قیمت از     59,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

59,890,000 تومان

یک تخته

87,590,000 تومان

کودک با تخت

40,090,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Premium Belek Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     70,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

70,390,000 تومان

یک تخته

105,490,000 تومان

کودک با تخت

45,290,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل hotel maxx royal belek golf antalya

بوکینگ : 9.4
قیمت از     94,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

94,490,000 تومان

یک تخته

146,490,000 تومان

کودک با تخت

57,390,000 تومان

کودک بدون تخت

19,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی پگاسوس رفت: پگاسوس

box-icon بار مجاز: 20 کیلو

مدت اقامت در : 6 شب و 7 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا پگاسوس برگشت: پگاسوس

box-icon بار مجاز: 20 کیلومدارک

  • کارت واکسن دیجیتال دو دوز  ( 14 روز از دوز دو گذشته باشد ) اجباری می‌باشد.
  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت 
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • در صورت نداشتن کارت واکسن ، داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت هنگام پرواز رفت و برگشت
  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاپگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   46,990,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور نوروز آنتالیا زمینی

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   19,900,000 تومان
جزییات تور
لاکچری

تور آنتالیا هتل 5 ستاره UALL

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   34,490,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور آنتالیا با پرواز ایرانی

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
آتا رفت: آتا آتا برگشت:‌ آتا
قیمت از   13,210,000 تومان
جزییات تور
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   57,490,000 تومان
جزییات تور
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از   13,200,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا با پرواز مستقیم

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   22,490,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا تیر

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
معراج رفت: معراج معراج برگشت:‌ معراج
قیمت از   11,480,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا هتل گرانادا لاکچری

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   44,490,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا هتل گرند پارک لارا

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   30,633,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.0 از 5 از بین 34 نفر امتیاز دهنده به تور عید آنتالیا با پرواز پگاسوس

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه