021-91006828

تور عید آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

مدت زمان پرواز : 3 ساعت
airplane

هتلهای پکیج تور عید آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

هتل cender Antalya

بوکینگ : 6.1
قیمت از     18,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,390,000 تومان

یک تخته

20,690,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل belkon Club Hotel Antalya

بوکینگ : 5.4
قیمت از     18,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,790,000 تومان

یک تخته

21,390,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand Park Lara Antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     22,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

22,390,000 تومان

یک تخته

27,690,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل ramada Resort Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     22,690,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

22,690,000 تومان

یک تخته

27,190,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak Limra Hotel and Resort Antalya

بوکینگ : 8.0
قیمت از     23,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

23,290,000 تومان

یک تخته

29,090,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل kaya Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     23,990,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

23,990,000 تومان

یک تخته

30,090,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sherwood Dreams Belek Antalya

بوکینگ : 7.6
قیمت از     26,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

26,890,000 تومان

یک تخته

36,190,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل asteria Kremlin Palace Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     27,990,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

27,990,000 تومان

یک تخته

36,490,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sherwood ex kemer antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     28,690,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

28,690,000 تومان

یک تخته

36,290,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak Lara Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     28,990,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

28,990,000 تومان

یک تخته

36,690,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Beldibi Kemer Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     31,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

31,890,000 تومان

یک تخته

44,590,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Seginus Lara Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     31,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

31,890,000 تومان

یک تخته

40,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Beldibi Kemer Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     31,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

31,890,000 تومان

یک تخته

44,590,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Downtown Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     33,190,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

33,190,000 تومان

یک تخته

46,790,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل kaya Palazzo Golf Resort Antalya

بوکینگ : 9.2
قیمت از     35,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

35,790,000 تومان

یک تخته

46,790,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل susesi Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 8.8
قیمت از     35,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

35,790,000 تومان

یک تخته

46,790,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Beach Lara Antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     37,090,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

37,090,000 تومان

یک تخته

48,790,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل granada Luxury Belek Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     37,090,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

37,090,000 تومان

یک تخته

53,390,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Mardan Palace Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     37,090,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

37,090,000 تومان

یک تخته

48,790,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل nirvana cosmopolitan antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     37,590,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

37,590,000 تومان

یک تخته

49,490,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Be Grand Resort Lara Antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     38,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

38,390,000 تومان

یک تخته

50,690,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Imperial Lara Antalya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     40,190,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

40,190,000 تومان

یک تخته

53,390,000 تومان

کودک با تخت

26,890,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل voyage Belek Golf & Spa Antalya

بوکینگ : 9.7
قیمت از     46,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

46,390,000 تومان

یک تخته

69,290,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل selectum Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 9.0
قیمت از     46,690,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

46,690,000 تومان

یک تخته

66,490,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Premium Belek Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     56,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

56,790,000 تومان

یک تخته

86,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل regnum Carya Antalya

بوکینگ : 9.3
قیمت از     67,590,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

67,590,000 تومان

یک تخته

105,290,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل hotel maxx royal belek golf antalya

بوکینگ : 9.4
قیمت از     88,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

88,490,000 تومان

یک تخته

140,790,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی سان اکسپرس رفت: سان اکسپرس

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 5 شب و 6 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا سان اکسپرس برگشت: سان اکسپرس

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

  • کارت واکسن دیجیتال دو دوز  ( 14 روز از دوز دو گذشته باشد ) اجباری می‌باشد.
  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت 
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • در صورت نداشتن کارت واکسن ، داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت هنگام پرواز رفت و برگشت
  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور عید آنتالیا با پرواز پگاسوس

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   14,990,000 تومان
جزییات تور
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   108,790,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا هتل گرانادا لاکچری

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   59,590,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا با پرواز مستقیم

مدت اقامت 6 روز و 5 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   27,890,000 تومان
جزییات تور
لاکچری

تور آنتالیا هتل 5 ستاره UALL

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   47,490,000 تومان
جزییات تور
لاکچری

تور عید آنتالیا - نیمه دوم

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   15,590,000 تومان
جزییات تور
لحظه آخری

آفر تور آنتالیا

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
معراج رفت: معراج معراج برگشت:‌ معراج
قیمت از   20,400,000 تومان
جزییات تور
لحظه آخری

تور عید آنتالیا - نیمه اول

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   18,990,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور آنتالیا زمینی

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   15,900,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا بهار

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   21,400,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.0 از 5 از بین 25 نفر امتیاز دهنده به تور عید آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه