021-91006828

تور آنتالیا با پرواز ایرانی

مدت زمان پرواز : 4 ساعت و 50 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج تور آنتالیا با پرواز ایرانی

هتل lara Palace Antalya

بوکینگ : 7.3
قیمت از     10,770,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

10,770,000 تومان

یک تخته

11,860,000 تومان

کودک با تخت

8,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل cender Antalya

بوکینگ : 6.1
قیمت از     15,480,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

15,480,000 تومان

یک تخته

18,930,000 تومان

کودک با تخت

11,340,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل belkon Club Hotel Antalya

بوکینگ : 5.4
قیمت از     16,680,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

16,680,000 تومان

یک تخته

20,730,000 تومان

کودک با تخت

11,940,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل jovia antalya

بوکینگ : -
قیمت از     17,320,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

17,320,000 تومان

یک تخته

23,560,000 تومان

کودک با تخت

12,260,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sensitive Premium Resort and Spa Antalya

بوکینگ : -
قیمت از     18,570,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

18,570,000 تومان

یک تخته

23,560,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل mukarnas resort and spa alanya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     19,820,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

19,820,000 تومان

یک تخته

25,430,000 تومان

کودک با تخت

13,510,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل ramada Resort Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     21,060,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

21,060,000 تومان

یک تخته

27,300,000 تومان

کودک با تخت

14,130,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل grand Park Lara Antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     21,380,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

21,380,000 تومان

یک تخته

27,770,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل crystal Deluxe Resort Antalya

بوکینگ : 8.0
قیمت از     22,940,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

22,940,000 تومان

یک تخته

30,110,000 تومان

کودک با تخت

15,070,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل porto Bello Antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     22,980,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

22,980,000 تومان

یک تخته

32,580,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل fame Residence Kemer Antalya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     23,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

23,250,000 تومان

یک تخته

32,050,000 تومان

کودک با تخت

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak arcadia

بوکینگ : -
قیمت از     23,870,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

23,870,000 تومان

یک تخته

31,520,000 تومان

کودک با تخت

15,540,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل aquaworld belek antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     24,180,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

24,180,000 تومان

یک تخته

39,780,000 تومان

کودک با تخت

15,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak atlantis

بوکینگ : -
قیمت از     26,060,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

26,060,000 تومان

یک تخته

34,790,000 تومان

کودک با تخت

16,630,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل aska Lara Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     26,060,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

26,060,000 تومان

یک تخته

34,790,000 تومان

کودک با تخت

16,630,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل amara premier palace

بوکینگ : -
قیمت از     26,370,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

26,370,000 تومان

یک تخته

35,100,000 تومان

کودک با تخت

16,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sherwood ex lara antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     28,380,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

28,380,000 تومان

یک تخته

38,280,000 تومان

کودک با تخت

17,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل spice Resort Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     28,680,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

28,680,000 تومان

یک تخته

38,730,000 تومان

کودک با تخت

17,940,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل miracle Resort Lara Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     28,860,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

28,860,000 تومان

یک تخته

40,100,000 تومان

کودک با تخت

18,030,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل papillon ayscha

بوکینگ : -
قیمت از     28,860,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

28,860,000 تومان

یک تخته

40,100,000 تومان

کودک با تخت

18,030,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak Lara Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     29,180,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

29,180,000 تومان

یک تخته

49,770,000 تومان

کودک با تخت

18,190,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل asteria Kremlin Palace Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     29,180,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

29,180,000 تومان

یک تخته

41,530,000 تومان

کودک با تخت

18,190,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Beldibi Kemer Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     29,800,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

29,800,000 تومان

یک تخته

44,650,000 تومان

کودک با تخت

18,500,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Seginus Lara Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     29,800,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

29,800,000 تومان

یک تخته

40,410,000 تومان

کودک با تخت

18,500,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal holiday palace antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     29,800,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

29,800,000 تومان

یک تخته

40,410,000 تومان

کودک با تخت

18,500,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل xanadu Antalya

بوکینگ : 9.2
قیمت از     30,110,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

30,110,000 تومان

یک تخته

42,900,000 تومان

کودک با تخت

18,660,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Wings Lara Antalya

بوکینگ : -
قیمت از     30,420,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

30,420,000 تومان

یک تخته

41,340,000 تومان

کودک با تخت

18,810,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Beach Lara Antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     31,360,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

31,360,000 تومان

یک تخته

42,750,000 تومان

کودک با تخت

19,280,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Downtown Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     31,360,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

31,360,000 تومان

یک تخته

47,300,000 تومان

کودک با تخت

19,280,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل nirvana cosmopolitan antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     35,420,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

35,420,000 تومان

یک تخته

48,830,000 تومان

کودک با تخت

21,310,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     35,420,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

35,420,000 تومان

یک تخته

48,830,000 تومان

کودک با تخت

21,310,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل susesi Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 8.8
قیمت از     38,220,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

38,220,000 تومان

یک تخته

53,040,000 تومان

کودک با تخت

22,710,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل barut lara antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     38,850,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

38,850,000 تومان

یک تخته

53,980,000 تومان

کودک با تخت

23,030,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Be Grand Resort Lara Antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     39,780,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

39,780,000 تومان

یک تخته

55,380,000 تومان

کودک با تخت

23,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Imperial Lara Antalya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     40,680,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

40,680,000 تومان

یک تخته

56,730,000 تومان

کودک با تخت

23,940,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Mardan Palace Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     42,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

42,900,000 تومان

یک تخته

60,060,000 تومان

کودک با تخت

25,050,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل calista Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 9.0
قیمت از     46,960,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

46,960,000 تومان

یک تخته

73,820,000 تومان

کودک با تخت

27,080,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل


تورهای پیشنهادی

شما برای خرید این تور دو راه پیش روی خود دارید:

 

 • تور های آنتالیا با پرواز ایرانی ارزان‌ تر اما با معطلی بیشتر
 • تور های آنتالیا با پرواز ترکی گران ‌تر اما سریع و آسوده ‌تر

قضیه از این قرار است که پروازهای ایرانی آنتالیا در خود فرودگاه آنتالیا مسافران را پیاده نمی ‌کند و هر ایرلاین به یکی از شهرهای اطراف آنتالیا خواهند رفت که حدود 3 الی 4 ساعت با ماشین تا خود شهر آنتالیا فاصله دارند. برای مثال:

 • پرواز ایران ایر و ماهان به آنتالیا ← ✈ فرود در شهر اسپارتا ← ???? ترانسفر زمینی آنتالیا (حدود 4 ساعت)
 • پرواز قشم ایر به آنتالیا ← ✈ فرود در شهر دنیزلی ← ???? ترانسفر زمینی آنتالیا (حدود 3.5 ساعت)

نکته: توجه داشته باشید که حرکت پروازهای ایرانی حدودا ساعت 12 شب است که شما حدودا ساعت 3 صبح به دنیزلی یا اسپارتا خواهید رسید و بعد از 4 ساعت حدودا ساعت 7 صبح به آنتالیا و هتل ‌محل اقامت خود می ‌رسید و در آخر در سفر با این تور ترانسفر زمینی برعهده برگزار کننده تور و آژانسی است که تور خود را خریده اید.

 


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی آتا رفت: آتا

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 5 شب و 6 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا آتا برگشت: آتا

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

 • کارت واکسن دیجیتال دو دوز  ( 14 روز از دوز دو گذشته باشد ) اجباری می‌باشد.
 • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت 
 • اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
 • در صورت نداشتن کارت واکسن ، داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت هنگام پرواز رفت و برگشت
 • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سوالات متداول

برای اطلاع از نرخ دقیق بلیط هواپیما تهران آنتالیا (ایرانی - ترکی) می ‌توانید به سایت سفریار آریا مراجعه کنید. مجموعه ما با استفاده از سیستم مقایسه قیمت ‌ها شما را در خرید بلیط پروازهای ایرانی تهران به آنتالیا کمک خواهد کرد.

اما برای تهیه ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما از تهران به آنتالیا به موارد زیر دقت کنید:

 

 • قیمت پروازهای تهران آنتالیا با توجه به ماه‌ های مختلف سال متغیر است. بنابراین پیشنهاد ما به شما این است که پروازهای فرست کلاس و بیزینس کلاس تهران - آنتالیا را از قبل تهیه نمایید. همچنین خرید پروازهای اکونومی کلاس را به عقب نیندازید و بلیط خود را حداقل از 2 ماه قبل خریداری کنید. معمولا ارزانترین فصل برای خرید بلیط هواپیما تهران آنتالیا فصل زمستان است.

 

 • ارزانترین بلیط هواپیما تهران آنتالیا را معمولا می ‌توانید در روزهای شنبه، سه شنبه و چهارشنبه تهیه نمایید.

 

 • سعی کنید اگر تاریخ سفر مشخصی دارید بلیط رفت و برگشت هواپیما تهران آنتالیا را خریداری کنید، چون قیمت یک بلیط رفت و برگشت تهران آنتالیا از قیمت دو بلیط یکطرفه تهران - آنتالیا و آنتالیا - تهران ارزان ‌تر تمام خواهد شد.

بی شک این روزها خرید بلیط ارزان ایرانی برای سفر و رزرو هتل آنتالیا یکی از دغدغه های همیشگی مسافرانی است که قصد دارند سفر کنند. همچنین لازم به ذکر است که ارزان بودن و یا گران بودن قیمت بلیط هواپیما ایرانی به عوامل مهم و زیادی بستگی دارد؛ اما سفریار قصد دارد به شما کمک کند که بتوانید در هر شرایطی ارزان ترین بلیط هواپیما را برای سفر را پیدا کنید و سفری مقرون به صرفه را تجربه کنید.

آژانس هواپیمایی سفریار به عنوان موتور جستجو بلیط هواپیما، مشکل پیدا کردن و خرید ارزانترین بلیط هواپیما به آنتالیا و دیگر مقاصد خارجی را حل کرده است. شما کاربران تنها با وارد شدن به سایت و وارد کردن اسم شهر مبدا و مقصد و همچنین تاریخ پرواز و تعداد نفرات می توانید تمامی بلیط های ارائه شده را با قیمت های موجود در یک پلتفرم و به صورت یکجا و مقایسه ای ببیند و بهترین گزینه را از بین تمامی پروازهای ایرانی آنتالیا انتخاب کنید.

 


سایر پکیج هاتور آنتالیا ماه رمضان 1402

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از   13,200,000 تومان
جزییات تور

تور عید آنتالیا - نیمه دوم

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   16,590,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا هتل گرانادا لاکچری

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   44,490,000 تومان
جزییات تور

تور عید آنتالیا با پرواز معراج

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
معراج رفت: معراج معراج برگشت:‌ معراج
قیمت از   10,540,000 تومان
جزییات تور
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   57,490,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور نوروز آنتالیا زمینی - گروهی

مدت اقامت 6 روز و 5 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   18,990,000 تومان
جزییات تور
لحظه آخری

آفر تور آنتالیا

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   9,860,000 تومان
جزییات تور
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   42,990,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا با پرواز مستقیم

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   14,990,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا بهار

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   9,860,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 3.5 از 5 از بین 40 نفر امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز ایرانی

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه