021-91006828

تور آنتالیا بهمن

مدت زمان پرواز : 4 ساعت و 50 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج تور آنتالیا بهمن

هتل lara Palace Antalya

بوکینگ : 7.3
قیمت از     12,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

12,790,000 تومان

یک تخته

15,330,000 تومان

کودک با تخت

11,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل belkon Club Hotel Antalya

بوکینگ : 5.4
قیمت از     15,190,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

15,190,000 تومان

یک تخته

17,840,000 تومان

کودک با تخت

11,390,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل cender Antalya

بوکینگ : 6.1
قیمت از     16,360,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

16,360,000 تومان

یک تخته

19,850,000 تومان

کودک با تخت

11,490,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل orange county belek antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     18,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

18,500,000 تومان

یک تخته

27,110,000 تومان

کودک با تخت

12,810,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل grand Park Lara Antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     18,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

18,890,000 تومان

یک تخته

23,640,000 تومان

کودک با تخت

12,760,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل fame Residence Lara and SPA

بوکینگ : 9.1
قیمت از     20,080,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

20,080,000 تومان

یک تخته

26,490,000 تومان

کودک با تخت

13,350,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak Limra Hotel and Resort Antalya

بوکینگ : 8.0
قیمت از     20,170,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

20,170,000 تومان

یک تخته

25,810,000 تومان

کودک با تخت

13,150,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل megasaray westbeach antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     21,470,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

21,470,000 تومان

یک تخته

27,260,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل miracle Resort Lara Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     23,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

23,250,000 تومان

یک تخته

29,930,000 تومان

کودک با تخت

15,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sherwood ex lara antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     23,280,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

23,280,000 تومان

یک تخته

29,970,000 تومان

کودک با تخت

15,200,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل club Sera Antalya

بوکینگ : 7.8
قیمت از     23,550,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

23,550,000 تومان

یک تخته

31,740,000 تومان

کودک با تخت

15,340,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل aska Lara Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     23,730,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

23,730,000 تومان

یک تخته

31,160,000 تومان

کودک با تخت

14,390,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Wings Lara Antalya

بوکینگ : -
قیمت از     24,230,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

24,230,000 تومان

یک تخته

31,660,000 تومان

کودک با تخت

15,430,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Beach Lara Antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     24,440,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

24,440,000 تومان

یک تخته

31,710,000 تومان

کودک با تخت

15,780,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل adalya Elite Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     25,030,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

25,030,000 تومان

یک تخته

32,610,000 تومان

کودک با تخت

16,080,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت :

هتل spice Resort Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     25,330,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

25,330,000 تومان

یک تخته

33,050,000 تومان

کودک با تخت

16,230,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak Lara Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     25,520,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

25,520,000 تومان

یک تخته

42,150,000 تومان

کودک با تخت

15,820,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل ramada Resort Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     25,630,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

25,630,000 تومان

یک تخته

33,500,000 تومان

کودک با تخت

16,380,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل asteria Kremlin Palace Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     25,720,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

25,720,000 تومان

یک تخته

35,520,000 تومان

کودک با تخت

16,170,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت :

هتل granada Luxury Belek Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     26,520,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

26,520,000 تومان

یک تخته

34,830,000 تومان

کودک با تخت

16,820,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل bellis deluxe antalya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     27,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

27,700,000 تومان

یک تخته

45,520,000 تومان

کودک با تخت

17,410,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     28,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

28,100,000 تومان

یک تخته

37,450,000 تومان

کودک با تخت

17,360,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Imperial Lara Antalya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     29,410,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

29,410,000 تومان

یک تخته

39,180,000 تومان

کودک با تخت

18,270,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Beldibi Kemer Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     30,080,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

30,080,000 تومان

یک تخته

44,220,000 تومان

کودک با تخت

18,600,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Downtown Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     30,170,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

30,170,000 تومان

یک تخته

44,730,000 تومان

کودک با تخت

18,400,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل nirvana cosmopolitan antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     30,770,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

30,770,000 تومان

یک تخته

41,460,000 تومان

کودک با تخت

18,700,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Seginus Lara Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     33,440,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

33,440,000 تومان

یک تخته

45,470,000 تومان

کودک با تخت

20,037,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل barut lara antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     33,940,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

33,940,000 تومان

یک تخته

45,970,000 تومان

کودک با تخت

20,530,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Mardan Palace Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     38,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

38,400,000 تومان

یک تخته

52,650,000 تومان

کودک با تخت

22,760,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل the Land Of Legends Belek Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     38,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

38,400,000 تومان

یک تخته

52,650,000 تومان

کودک با تخت

22,760,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل voyage Belek Golf & Spa Antalya

بوکینگ : 9.7
قیمت از     41,070,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

41,070,000 تومان

یک تخته

66,020,000 تومان

کودک با تخت

24,100,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل calista Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 9.0
قیمت از     49,320,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

49,320,000 تومان

یک تخته

76,600,000 تومان

کودک با تخت

28,190,000 تومان

کودک بدون تخت

300,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Premium Belek Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     49,780,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

49,780,000 تومان

یک تخته

69,970,000 تومان

کودک با تخت

28,200,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل regnum Carya Antalya

بوکینگ : 9.3
قیمت از     56,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

56,890,000 تومان

یک تخته

80,650,000 تومان

کودک با تخت

31,470,000 تومان

کودک بدون تخت

300,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل hotel maxx royal belek golf antalya

بوکینگ : 9.4
قیمت از     69,770,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

69,770,000 تومان

یک تخته

118,480,000 تومان

کودک با تخت

37,950,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 6 شب و 7 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا تیلویند ایرلاینز برگشت: تیلویند ایرلاینز

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنتالیا شهریور الزامی است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

person-logo-service


خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت با صبحانه
time-packتوضیحات

تور آنتالیا مهر

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هالاکچری

تور آنتالیا هتل 5 ستاره UALL

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   34,490,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا با پرواز مستقیم

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   22,490,000 تومان
جزییات تور
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از   13,200,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور نوروز آنتالیا زمینی

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   19,900,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور آنتالیا با پرواز ایرانی

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
آتا رفت: آتا آتا برگشت:‌ آتا
قیمت از   13,210,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا ماه رمضان 1402

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از   13,200,000 تومان
جزییات تور
لحظه آخری

آفر تور آنتالیا

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از   13,200,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا هتل گرند پارک لارا

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   30,633,000 تومان
جزییات تور

تور عید آنتالیا - نیمه اول

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   18,990,000 تومان
جزییات تور
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   42,990,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.8 از 5 از بین 13 نفر امتیاز دهنده به تور آنتالیا بهمن

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه