021- 91006828

تور آنتالیا اسفند

مدت زمان پرواز : 4 ساعت و 50 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج تور آنتالیا اسفند

هتل lara Palace Antalya

بوکینگ : 7.3
قیمت از     12,290,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

12,290,000 تومان

یک تخته

15,570,000 تومان

کودک با تخت

10,190,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل belkon Club Hotel Antalya

بوکینگ : 5.4
قیمت از     15,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

15,390,000 تومان

یک تخته

18,840,000 تومان

کودک با تخت

10,450,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل cender Antalya

بوکینگ : 6.1
قیمت از     18,840,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,840,000 تومان

یک تخته

23,020,000 تومان

کودک با تخت

13,180,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل grand Park Lara Antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     21,280,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

21,280,000 تومان

یک تخته

27,420,000 تومان

کودک با تخت

13,650,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل fame Residence Lara and SPA

بوکینگ : 9.1
قیمت از     23,240,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

23,240,000 تومان

یک تخته

32,680,000 تومان

کودک با تخت

13,880,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل megasaray westbeach antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     23,470,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

23,470,000 تومان

یک تخته

30,960,000 تومان

کودک با تخت

14,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل orange county belek antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     23,780,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

23,780,000 تومان

یک تخته

36,070,000 تومان

کودک با تخت

16,150,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak Limra Hotel and Resort Antalya

بوکینگ : 8.0
قیمت از     25,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

25,500,000 تومان

یک تخته

33,760,000 تومان

کودک با تخت

15,760,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل club Sera Antalya

بوکینگ : 7.8
قیمت از     26,160,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

26,160,000 تومان

یک تخته

36,750,000 تومان

کودک با تخت

15,840,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل spice Resort Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     26,540,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

26,540,000 تومان

یک تخته

35,560,000 تومان

کودک با تخت

16,030,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل miracle Resort Lara Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     28,080,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

28,080,000 تومان

یک تخته

37,870,000 تومان

کودک با تخت

16,800,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sherwood ex lara antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     28,090,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

28,090,000 تومان

یک تخته

37,890,000 تومان

کودک با تخت

16,810,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل granada Luxury Beach

بوکینگ : 8.4
قیمت از     30,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

30,000,000 تومان

یک تخته

40,750,000 تومان

کودک با تخت

17,760,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل adalya Elite Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     30,000,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

30,000,000 تومان

یک تخته

40,750,000 تومان

کودک با تخت

17,760,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Wings Lara Antalya

بوکینگ : -
قیمت از     30,690,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

30,690,000 تومان

یک تخته

40,290,000 تومان

کودک با تخت

19,600,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل ramada Resort Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     30,760,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

30,760,000 تومان

یک تخته

41,900,000 تومان

کودک با تخت

18,140,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل limak Lara Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     32,570,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

32,570,000 تومان

یک تخته

57,140,000 تومان

کودک با تخت

18,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Beldibi Kemer Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     34,600,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

34,600,000 تومان

یک تخته

52,880,000 تومان

کودک با تخت

20,060,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل asteria Kremlin Palace Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     36,140,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

36,140,000 تومان

یک تخته

52,730,000 تومان

کودک با تخت

20,830,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Imperial Lara Antalya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     36,170,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

36,170,000 تومان

یک تخته

50,510,000 تومان

کودک با تخت

20,340,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Beach Lara Antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     36,260,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

36,260,000 تومان

یک تخته

49,890,000 تومان

کودک با تخت

21,140,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Downtown Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     37,680,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

37,680,000 تومان

یک تخته

58,100,000 تومان

کودک با تخت

21,600,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     38,830,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

38,830,000 تومان

یک تخته

54,000,000 تومان

کودک با تخت

22,170,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Seginus Lara Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     44,060,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

44,060,000 تومان

یک تخته

58,840,000 تومان

کودک با تخت

27,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل the Land Of Legends Belek Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     45,360,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

45,360,000 تومان

یک تخته

63,790,000 تومان

کودک با تخت

25,440,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل nirvana cosmopolitan antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     47,440,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

47,440,000 تومان

یک تخته

64,910,000 تومان

کودک با تخت

28,480,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل voyage Belek Golf & Spa Antalya

بوکینگ : 9.7
قیمت از     48,810,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

48,810,000 تومان

یک تخته

81,070,000 تومان

کودک با تخت

27,160,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل barut lara antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     50,350,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

50,350,000 تومان

یک تخته

71,280,000 تومان

کودک با تخت

27,930,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Mardan Palace Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     54,460,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

54,460,000 تومان

یک تخته

77,690,000 تومان

کودک با تخت

29,740,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل calista Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 9.0
قیمت از     61,640,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

61,640,000 تومان

یک تخته

99,540,000 تومان

کودک با تخت

33,080,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Premium Belek Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     61,720,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

61,720,000 تومان

یک تخته

87,830,000 تومان

کودک با تخت

34,120,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 6 شب و 7 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا تیلویند ایرلاینز برگشت: تیلویند ایرلاینز

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنتالیا شهریور الزامی است .

 

person-logo-service


خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت با صبحانه
time-packتوضیحات

تور آنتالیا مهر

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاآفر تور آنتالیا

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
معراج رفت: معراج معراج برگشت:‌ معراج
قیمت از   14,860,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور آنتالیا با پرواز قشم ایر

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   23,990,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا با پرواز کورندون

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
کورندون رفت: کورندون کورندون برگشت:‌ کورندون
قیمت از   22,480,000 تومان
جزییات تور
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   15,590,000 تومان
جزییات تور
لاکچری

تور آنتالیا با پرواز ترک

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
ترکیش رفت: ترکیش ترکیش برگشت:‌ ترکیش
قیمت از   29,990,000 تومان
جزییات تور
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   103,580,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا از تبریز

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   22,640,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا مهر

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   24,140,000 تومان
جزییات تور

تور عید آنتالیا - نیمه اول

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   18,990,000 تومان
جزییات تور

تور عید آنتالیا - نیمه دوم

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   15,590,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 از بین 16 نفر امتیاز دهنده به تور آنتالیا اسفند

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه