تور تایلند مهر

لیست هتل ها

Jiraporn Hill Resort

Jiraporn Hill Resort

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.1 B.B

 دو تخته دو تخته

33,900,000 تومان

یک تخته یک تخته

37,200,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

33,900,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

33,900,000 تومان

The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 B.B

 دو تخته دو تخته

35,500,000 تومان

یک تخته یک تخته

39,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

37,000,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

32,900,000 تومان

Ashlee Hub Hotel Patong

Ashlee Hub Hotel Patong

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.6 B.B

 دو تخته دو تخته

36,300,000 تومان

یک تخته یک تخته

41,400,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

38,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

33,200,000 تومان

Bauman Residence

Bauman Residence

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.3 B.B

 دو تخته دو تخته

37,300,000 تومان

یک تخته یک تخته

42,400,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

39,400,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

33,200,000 تومان

Grace Patong Hotel

Grace Patong Hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.2 B.B

 دو تخته دو تخته

38,300,000 تومان

یک تخته یک تخته

43,400,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

38,300,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

35,200,000 تومان

Fishermen’s Harbour Urban Resort

Fishermen’s Harbour Urban Resort

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.3 B.B

 دو تخته دو تخته

38,600,000 تومان

یک تخته یک تخته

44,100,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

40,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

35,300,000 تومان

Nipa Resort hotel

Nipa Resort hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.2 B.B

 دو تخته دو تخته

39,700,000 تومان

یک تخته یک تخته

46,300,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

41,900,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

35,800,000 تومان

Sleep With Me hotel

Sleep With Me hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.7 B.B

 دو تخته دو تخته

40,400,000 تومان

یک تخته یک تخته

47,800,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

41,900,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

36,100,000 تومان

Patong Bay Hill Resort & Spa

Patong Bay Hill Resort & Spa

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.3 B.B

 دو تخته دو تخته

41,800,000 تومان

یک تخته یک تخته

49,500,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

41,800,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

37,200,000 تومان

The Charm Resort Phuket hotel

The Charm Resort Phuket hotel

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 5.2 B.B

 دو تخته دو تخته

42,500,000 تومان

یک تخته یک تخته

51,000,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

44,000,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

37,500,000 تومان

Deevana Plaza Phuket Patong

Deevana Plaza Phuket Patong

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.6 B.B

 دو تخته دو تخته

42,500,000 تومان

یک تخته یک تخته

51,300,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

45,100,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

37,500,000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa

The Royal Paradise Hotel & Spa

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.3 B.B

 دو تخته دو تخته

42,900,000 تومان

یک تخته یک تخته

51,700,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

43,300,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

37,600,000 تومان

The Nature Phuket

The Nature Phuket

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.3 B.B

 دو تخته دو تخته

44,400,000 تومان

یک تخته یک تخته

54,600,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

45,100,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

38,200,000 تومان

Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central

Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.9 B.B

 دو تخته دو تخته

44,700,000 تومان

یک تخته یک تخته

55,400,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

44,700,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

38,400,000 تومان

Duangjitt Resort & Spa

Duangjitt Resort & Spa

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.0 B.B

 دو تخته دو تخته

46,900,000 تومان

یک تخته یک تخته

59,800,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

46,900,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

39,300,000 تومان

Phuket Graceland Resort & Spa

Phuket Graceland Resort & Spa

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.2 B.B

 دو تخته دو تخته

48,300,000 تومان

یک تخته یک تخته

61,500,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

48,300,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

40,400,000 تومان

Crest Resort & Pool Villas

Crest Resort & Pool Villas

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.8 B.B

 دو تخته دو تخته

48,300,000 تومان

یک تخته یک تخته

61,500,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

48,300,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

40,400,000 تومان

Mandarava Resort and Spa

Mandarava Resort and Spa

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 8.4 B.B

 دو تخته دو تخته

49,000,000 تومان

یک تخته یک تخته

62,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

49,000,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

40,700,000 تومان

Thavorn Beach Village Resort & Spa

Thavorn Beach Village Resort & Spa

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 9.0 B.B

 دو تخته دو تخته

50,100,000 تومان

یک تخته یک تخته

65,100,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

50,100,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

41,100,000 تومان

Dinso Resort

Dinso Resort

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.1 B.B

 دو تخته دو تخته

50,500,000 تومان

یک تخته یک تخته

65,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

52,000,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

41,300,000 تومان

Diamond Cliff Resort and Spa

Diamond Cliff Resort and Spa

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.5 B.B

 دو تخته دو تخته

51,600,000 تومان

یک تخته یک تخته

68,100,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

51,600,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

41,700,000 تومان

Amari Phuket

Amari Phuket

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.0 B.B

 دو تخته دو تخته

55,100,000 تومان

یک تخته یک تخته

77,100,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

55,100,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

41,900,000 تومان

Avista Hideaway Phuket Patong - MGallery Hotel Collection

Avista Hideaway Phuket Patong - MGallery Hotel Collection

ایکن بوکینگ امتیاز بوکینگ: 7.9 B.B

 دو تخته دو تخته

58,000,000 تومان

یک تخته یک تخته

82,900,000 تومان

 کودک با تخت کودک با تخت

58,000,000 تومان

کودک بدون تخت کودک بدون تخت

43,100,000 تومان

مشاهده تور تایلند

اطلاعات تور

فرودگاه مبدا : فرودگاه امام خمینی

سلام ایر رفت : سلام ایر

بار مجاز : 30 کیلو گرم

مدت اقامت : 8 شب و 9 روز

فرودگاه مقصد : پوکت

برگشت : سلام ایر

بار مجاز : 30 کیلو گرم

مدارک

  • تمکن حساب با مهر برجسته بانک با مانده 50.000.000 تومان
  • یک قطعه عکس رنگی 6×4 جدید زمینه سفید تمام رخ
  • کپی شناسنامه تمامی صفحات کپی کارت ملی پشت و رو

خدمات تور

  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ویزا
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

سایر تور‌ها

نظر کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 از بین 0 نفر

دیدگاه های ثبت شده:

 
انتخاب منطقه

پیام شما با موفقیت ثبت شد. کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت