021- 91006828

تور پوکت زمستان

مدت زمان پرواز : 9 ساعت و 15 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج تور پوکت زمستان

هتل neptuna

بوکینگ : 6.4
قیمت از     36,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

36,500,000 تومان

یک تخته

40,450,000 تومان

کودک با تخت

4,900,000 تومان

کودک بدون تخت

34,000,000 تومان
موقعیت :

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

بوکینگ : 6.3
قیمت از     37,720,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

37,720,000 تومان

یک تخته

42,840,000 تومان

کودک با تخت

37,720,000 تومان

کودک بدون تخت

34,400,000 تومان
موقعیت :

هتل ashlee Hub Patong Phuket

بوکینگ : 7.4
قیمت از     38,020,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

38,020,000 تومان

یک تخته

43,440,000 تومان

کودک با تخت

38,020,000 تومان

کودک بدون تخت

34,500,000 تومان
موقعیت :

هتل fishermens Harbour Urban Resort

بوکینگ : 7.1
قیمت از     38,050,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

38,050,000 تومان

یک تخته

43,500,000 تومان

کودک با تخت

38,100,000 تومان

کودک بدون تخت

34,500,000 تومان
موقعیت :

هتل andakira Phuket

بوکینگ : 7.4
قیمت از     40,130,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

40,130,000 تومان

یک تخته

47,660,000 تومان

کودک با تخت

40,130,000 تومان

کودک بدون تخت

35,240,000 تومان
موقعیت :

هتل sleep With Me Phuket

بوکینگ : 8.0
قیمت از     40,430,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

40,430,000 تومان

یک تخته

48,560,000 تومان

کودک با تخت

40,430,000 تومان

کودک بدون تخت

35,340,000 تومان
موقعیت :

هتل deevana plaza patong

بوکینگ : 8.0
قیمت از     41,030,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

41,030,000 تومان

یک تخته

49,460,000 تومان

کودک با تخت

4,900,000 تومان

کودک بدون تخت

35,550,000 تومان
موقعیت :

هتل ramada Deevana Phuket

بوکینگ : 8.4
قیمت از     41,330,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

41,330,000 تومان

یک تخته

50,060,000 تومان

کودک با تخت

41,330,000 تومان

کودک بدون تخت

35,660,000 تومان
موقعیت :

هتل andaman Embrace Patong Phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     42,540,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

42,540,000 تومان

یک تخته

52,470,000 تومان

کودک با تخت

42,540,000 تومان

کودک بدون تخت

36,080,000 تومان
موقعیت :

هتل the Charm Resort Phuket

بوکینگ : -
قیمت از     44,040,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

44,040,000 تومان

یک تخته

55,480,000 تومان

کودک با تخت

44,040,000 تومان

کودک بدون تخت

36,610,000 تومان
موقعیت :

هتل holiday inn express phuket

بوکینگ : 8.5
قیمت از     44,340,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

44,340,000 تومان

یک تخته

56,080,000 تومان

کودک با تخت

4,900,000 تومان

کودک بدون تخت

36,710,000 تومان
موقعیت :

هتل duangitt resort

بوکینگ : 7.8
قیمت از     44,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

44,650,000 تومان

یک تخته

56,690,000 تومان

کودک با تخت

44,650,000 تومان

کودک بدون تخت

36,820,000 تومان
موقعیت :

هتل patong Merlin Phuket

بوکینگ : 8.3
قیمت از     46,150,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

46,150,000 تومان

یک تخته

59,700,000 تومان

کودک با تخت

46,150,000 تومان

کودک بدون تخت

37,350,000 تومان
موقعیت :

هتل diamond Cliff Resort Patong Phuket

بوکینگ : 8.6
قیمت از     46,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

46,250,000 تومان

یک تخته

61,000,000 تومان

کودک با تخت

46,750,000 تومان

کودک بدون تخت

37,560,000 تومان
موقعیت :

هتل mide grande

بوکینگ : 6.7
قیمت از     46,750,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

46,750,000 تومان

یک تخته

61,200,000 تومان

کودک با تخت

46,800,000 تومان

کودک بدون تخت

37,560,000 تومان
موقعیت :

هتل novotel resort patong beach phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     48,560,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

48,560,000 تومان

یک تخته

64,510,000 تومان

کودک با تخت

48,560,000 تومان

کودک بدون تخت

38,190,000 تومان
موقعیت :

هتل ocean front beach

بوکینگ : -
قیمت از     48,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

48,650,000 تومان

یک تخته

64,600,000 تومان

کودک با تخت

48,650,000 تومان

کودک بدون تخت

38,260,000 تومان
موقعیت :

هتل grand Mercure Phuket

بوکینگ : 8.2
قیمت از     49,460,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

49,460,000 تومان

یک تخته

66,320,000 تومان

کودک با تخت

49,460,000 تومان

کودک بدون تخت

38,500,000 تومان
موقعیت :

هتل movenpick myth

بوکینگ : 8.8
قیمت از     51,270,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

51,270,000 تومان

یک تخته

70,000,000 تومان

کودک با تخت

51,270,000 تومان

کودک بدون تخت

39,140,000 تومان
موقعیت :

هتل mandarava resrot

بوکینگ : -
قیمت از     53,370,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

53,370,000 تومان

یک تخته

74,140,000 تومان

کودک با تخت

53,370,000 تومان

کودک بدون تخت

39,870,000 تومان
موقعیت :

هتل cape sienna

بوکینگ : 8.5
قیمت از     55,480,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

55,480,000 تومان

یک تخته

78,360,000 تومان

کودک با تخت

55,480,000 تومان

کودک بدون تخت

40,610,000 تومان
موقعیت :

هتل amari Phuket

بوکینگ : 8.8
قیمت از     56,690,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

56,690,000 تومان

یک تخته

80,770,000 تومان

کودک با تخت

56,690,000 تومان

کودک بدون تخت

41,030,000 تومان
موقعیت :

هتل avista Hideaway Phuket

بوکینگ : 8.7
قیمت از     57,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

57,890,000 تومان

یک تخته

83,170,000 تومان

کودک با تخت

57,890,000 تومان

کودک بدون تخت

41,450,000 تومان
موقعیت :

هتل hyatt Regency Resort Phuket

بوکینگ : 8.3
قیمت از     58,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

58,790,000 تومان

یک تخته

85,000,000 تومان

کودک با تخت

58,790,000 تومان

کودک بدون تخت

41,770,000 تومان
موقعیت :

هتل centara grand phuket

بوکینگ : 8.5
قیمت از     64,210,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

64,210,000 تومان

یک تخته

95,850,000 تومان

کودک با تخت

64,210,000 تومان

کودک بدون تخت

43,670,000 تومان
موقعیت :

هتل le meridien phuket

بوکینگ : 8.8
قیمت از     81,070,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

81,070,000 تومان

یک تخته

129,550,000 تومان

کودک با تخت

81,070,000 تومان

کودک بدون تخت

49,570,000 تومان
موقعیت :


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی سلام ایر رفت: سلام ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 7 شب و 8 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: پوکت سلام ایر برگشت: سلام ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

  • تمکن حساب با مهر برجسته بانک با مانده 50.000.000 تومان
  • یک قطعه عکس رنگی 6×4 جدید زمینه سفید تمام رخ
  • کپی شناسنامه تمامی صفحات کپی کارت ملی پشت و رو
person-logo-service


خدمات تور

  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ویزا
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور 14 روزه بانکوک + پوکت + پاتایا

مدت اقامت 15 روز و 14 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   55,150,000 تومان
جزییات تور

تور کرابی + پوکت

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
سلام ایر رفت: سلام ایر سلام ایر برگشت:‌ سلام ایر
قیمت از   44,970,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل آماری

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   55,190,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل هیلتون

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   49,380,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل دوانجیت ریزورت

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   46,600,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل رویال پارادایس

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   55,900,000 تومان
جزییات تور

تور سامویی + پوکت

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
سلام ایر رفت: سلام ایر سلام ایر برگشت:‌ سلام ایر
قیمت از   49,580,000 تومان
جزییات تور
لاکچری

تور فی فی + پوکت

مدت اقامت 10 روز و 9 شب
سلام ایر رفت: سلام ایر سلام ایر برگشت:‌ سلام ایر
قیمت از   45,500,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل پاتونگ مرلین

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   48,460,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل کرست ریزورت

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   48,090,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 از بین 40 نفر امتیاز دهنده به تور پوکت زمستان

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه