021-91006828

تور پوکت بهار

مدت زمان پرواز : 9 ساعت و 15 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج تور پوکت بهار

هتل neptuna

بوکینگ : -
قیمت از     39,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

39,500,000 تومان

یک تخته

43,450,000 تومان

کودک با تخت

7,900,000 تومان

کودک بدون تخت

37,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

بوکینگ : -
قیمت از     40,720,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

40,720,000 تومان

یک تخته

45,840,000 تومان

کودک با تخت

40,720,000 تومان

کودک بدون تخت

37,400,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

بوکینگ : 7.4
قیمت از     41,020,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

41,020,000 تومان

یک تخته

46,440,000 تومان

کودک با تخت

41,020,000 تومان

کودک بدون تخت

37,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل fishermens Harbour Urban Resort

بوکینگ : 7.1
قیمت از     41,050,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

41,050,000 تومان

یک تخته

46,500,000 تومان

کودک با تخت

41,100,000 تومان

کودک بدون تخت

37,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل andakira Phuket

بوکینگ : 7.4
قیمت از     43,130,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

43,130,000 تومان

یک تخته

50,660,000 تومان

کودک با تخت

43,130,000 تومان

کودک بدون تخت

38,240,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل sleep With Me Phuket

بوکینگ : 8.0
قیمت از     43,430,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

43,430,000 تومان

یک تخته

51,560,000 تومان

کودک با تخت

43,430,000 تومان

کودک بدون تخت

38,340,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل deevana plaza patong

بوکینگ : -
قیمت از     44,030,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

44,030,000 تومان

یک تخته

52,460,000 تومان

کودک با تخت

7,900,000 تومان

کودک بدون تخت

38,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ramada Deevana Phuket

بوکینگ : 8.4
قیمت از     44,330,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

44,330,000 تومان

یک تخته

53,060,000 تومان

کودک با تخت

44,330,000 تومان

کودک بدون تخت

38,660,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     45,540,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

45,540,000 تومان

یک تخته

55,470,000 تومان

کودک با تخت

45,540,000 تومان

کودک بدون تخت

39,080,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the Charm Resort Phuket

بوکینگ : -
قیمت از     47,040,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

47,040,000 تومان

یک تخته

58,480,000 تومان

کودک با تخت

47,040,000 تومان

کودک بدون تخت

39,610,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل holiday inn express phuket

بوکینگ : 8.5
قیمت از     47,340,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

47,340,000 تومان

یک تخته

59,080,000 تومان

کودک با تخت

7,900,000 تومان

کودک بدون تخت

39,710,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل duangitt resort

بوکینگ : -
قیمت از     47,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

47,650,000 تومان

یک تخته

59,690,000 تومان

کودک با تخت

47,650,000 تومان

کودک بدون تخت

39,820,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل patong Merlin Phuket

بوکینگ : 8.3
قیمت از     49,150,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

49,150,000 تومان

یک تخته

62,700,000 تومان

کودک با تخت

49,150,000 تومان

کودک بدون تخت

40,350,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل diamond Cliff Resort Patong Phuket

بوکینگ : 8.6
قیمت از     49,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

49,250,000 تومان

یک تخته

64,000,000 تومان

کودک با تخت

49,750,000 تومان

کودک بدون تخت

40,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل mide grande

بوکینگ : -
قیمت از     49,750,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

49,750,000 تومان

یک تخته

64,200,000 تومان

کودک با تخت

49,800,000 تومان

کودک بدون تخت

40,560,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل novotel resort patong beach phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     51,560,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

51,560,000 تومان

یک تخته

67,510,000 تومان

کودک با تخت

51,560,000 تومان

کودک بدون تخت

41,190,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ocean front beach

بوکینگ : -
قیمت از     51,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

51,650,000 تومان

یک تخته

67,600,000 تومان

کودک با تخت

51,650,000 تومان

کودک بدون تخت

41,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

بوکینگ : 8.2
قیمت از     52,460,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

52,460,000 تومان

یک تخته

69,320,000 تومان

کودک با تخت

52,460,000 تومان

کودک بدون تخت

41,500,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل movenpick myth

بوکینگ : -
قیمت از     54,270,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

54,270,000 تومان

یک تخته

73,000,000 تومان

کودک با تخت

54,270,000 تومان

کودک بدون تخت

42,140,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل mandarava resrot

بوکینگ : -
قیمت از     56,370,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

56,370,000 تومان

یک تخته

77,140,000 تومان

کودک با تخت

56,370,000 تومان

کودک بدون تخت

42,870,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل cape sienna

بوکینگ : -
قیمت از     58,480,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

58,480,000 تومان

یک تخته

81,360,000 تومان

کودک با تخت

58,480,000 تومان

کودک بدون تخت

43,610,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل amari Phuket

بوکینگ : 8.8
قیمت از     59,690,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

59,690,000 تومان

یک تخته

83,770,000 تومان

کودک با تخت

59,690,000 تومان

کودک بدون تخت

44,030,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل avista Hideaway Phuket

بوکینگ : 8.7
قیمت از     60,890,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

60,890,000 تومان

یک تخته

86,170,000 تومان

کودک با تخت

60,890,000 تومان

کودک بدون تخت

44,450,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل hyatt Regency Resort Phuket

بوکینگ : 8.3
قیمت از     61,790,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

61,790,000 تومان

یک تخته

88,000,000 تومان

کودک با تخت

61,790,000 تومان

کودک بدون تخت

44,770,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل centara grand phuket

بوکینگ : 8.5
قیمت از     67,210,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

67,210,000 تومان

یک تخته

98,850,000 تومان

کودک با تخت

67,210,000 تومان

کودک بدون تخت

46,670,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل le meridien phuket

بوکینگ : 8.8
قیمت از     84,070,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته

84,070,000 تومان

یک تخته

132,550,000 تومان

کودک با تخت

84,070,000 تومان

کودک بدون تخت

52,570,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی سلام ایر رفت: سلام ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 7 شب و 8 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: پوکت سلام ایر برگشت: سلام ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

 • تمکن حساب با مهر برجسته بانک با مانده 50.000.000 تومان
 • یک قطعه عکس رنگی 6×4 جدید زمینه سفید تمام رخ
 • کپی شناسنامه تمامی صفحات کپی کارت ملی پشت و رو
person-logo-service


خدمات تور

 • اقامت در هتل با صبحانه
 • ویزا
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

 • داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت هنگام پرواز برگشت .
 • داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن ( 14 روز از دوز دو گذشته باشد ) اجباری می‌باشد.
 • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور پوکت هتل آماری

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   55,190,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل هیلتون

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   49,380,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل رویال پارادایس

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   55,900,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت پرواز سلام ایر عید 1402

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
سلام ایر رفت: سلام ایر سلام ایر برگشت:‌ سلام ایر
قیمت از   74,600,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل کرست ریزورت

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   48,090,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل دوانجیت ریزورت

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   46,600,000 تومان
جزییات تور

تور ترکیبی تایلند - 14 شب

مدت اقامت 15 روز و 14 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   53,860,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت هتل پاتونگ مرلین

مدت اقامت 8 روز و 7 شب
ماهان رفت: ماهان ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از   48,460,000 تومان
جزییات تور

تور مسقط + پوکت + بانکوک

مدت اقامت 11 روز و 10 شب
سلام ایر رفت: سلام ایر سلام ایر برگشت:‌ سلام ایر
قیمت از   39,530,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 از بین 28 نفر امتیاز دهنده به تور پوکت بهار

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه