021- 91006828

تور تایلند خرداد

مدت زمان پرواز : 9 ساعت و 15 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج تور تایلند خرداد

هتل mirage patong phuket

بوکینگ : -
قیمت از     37,650,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

37,650,000 تومان

یک تخته

41,650,000 تومان

کودک با تخت

37,650,000 تومان

کودک بدون تخت

37,650,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

بوکینگ : 6.3
قیمت از     40,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

40,390,000 تومان

یک تخته

45,120,000 تومان

کودک با تخت

40,390,000 تومان

کودک بدون تخت

37,550,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل andakira Phuket

بوکینگ : 7.4
قیمت از     41,120,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

41,120,000 تومان

یک تخته

46,580,000 تومان

کودک با تخت

41,120,000 تومان

کودک بدون تخت

37,840,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل bauman residence

بوکینگ : -
قیمت از     41,480,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

41,480,000 تومان

یک تخته

47,300,000 تومان

کودک با تخت

41,480,000 تومان

کودک بدون تخت

37,980,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

بوکینگ : 7.4
قیمت از     41,480,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

41,480,000 تومان

یک تخته

47,300,000 تومان

کودک با تخت

41,480,000 تومان

کودک بدون تخت

37,980,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل deevana plaza patong

بوکینگ : 8.0
قیمت از     43,210,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

43,210,000 تومان

یک تخته

49,760,000 تومان

کودک با تخت

43,210,000 تومان

کودک بدون تخت

39,280,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل fishermen phuket

بوکینگ : 7.1
قیمت از     43,210,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

43,210,000 تومان

یک تخته

49,760,000 تومان

کودک با تخت

43,210,000 تومان

کودک بدون تخت

39,280,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل best western patong

بوکینگ : -
قیمت از     43,570,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

43,570,000 تومان

یک تخته

50,490,000 تومان

کودک با تخت

43,570,000 تومان

کودک بدون تخت

39,420,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل sleep With Me Phuket

بوکینگ : 8.0
قیمت از     44,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

44,300,000 تومان

یک تخته

51,940,000 تومان

کودک با تخت

44,300,000 تومان

کودک بدون تخت

39,710,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

بوکینگ : 7.9
قیمت از     44,660,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

44,660,000 تومان

یک تخته

52,670,000 تومان

کودک با تخت

44,660,000 تومان

کودک بدون تخت

39,860,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل namaka resort

بوکینگ : -
قیمت از     45,030,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

45,030,000 تومان

یک تخته

53,400,000 تومان

کودک با تخت

45,030,000 تومان

کودک بدون تخت

40,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل andamantra phuket

بوکینگ : -
قیمت از     45,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

45,390,000 تومان

یک تخته

54,130,000 تومان

کودک با تخت

45,390,000 تومان

کودک بدون تخت

40,150,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل deevana plaza

بوکینگ : -
قیمت از     45,390,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

45,390,000 تومان

یک تخته

54,490,000 تومان

کودک با تخت

45,390,000 تومان

کودک بدون تخت

40,150,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     45,760,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

45,760,000 تومان

یک تخته

54,860,000 تومان

کودک با تخت

45,760,000 تومان

کودک بدون تخت

40,300,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

بوکینگ : 7.9
قیمت از     46,120,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

46,120,000 تومان

یک تخته

55,580,000 تومان

کودک با تخت

46,120,000 تومان

کودک بدون تخت

40,440,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     46,850,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

46,850,000 تومان

یک تخته

57,040,000 تومان

کودک با تخت

46,850,000 تومان

کودک بدون تخت

40,730,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the nature phuket

بوکینگ : -
قیمت از     47,210,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

47,210,000 تومان

یک تخته

57,770,000 تومان

کودک با تخت

47,210,000 تومان

کودک بدون تخت

40,880,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the kee resort phuket

بوکینگ : -
قیمت از     48,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

48,300,000 تومان

یک تخته

59,950,000 تومان

کودک با تخت

48,300,000 تومان

کودک بدون تخت

41,310,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ocean front beach

بوکینگ : -
قیمت از     49,760,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

49,760,000 تومان

یک تخته

62,860,000 تومان

کودک با تخت

49,760,000 تومان

کودک بدون تخت

41,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل duangitt resort

بوکینگ : 7.8
قیمت از     49,760,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

49,760,000 تومان

یک تخته

62,860,000 تومان

کودک با تخت

49,760,000 تومان

کودک بدون تخت

41,900,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل crest Resort Phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     50,120,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

50,120,000 تومان

یک تخته

63,590,000 تومان

کودک با تخت

50,120,000 تومان

کودک بدون تخت

42,040,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل graceland phuket

بوکینگ : -
قیمت از     50,120,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

50,120,000 تومان

یک تخته

63,590,000 تومان

کودک با تخت

50,120,000 تومان

کودک بدون تخت

42,040,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل thavorn beach village

بوکینگ : 8.1
قیمت از     50,120,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

50,120,000 تومان

یک تخته

63,590,000 تومان

کودک با تخت

50,120,000 تومان

کودک بدون تخت

42,040,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل burasari phuket

بوکینگ : -
قیمت از     50,120,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

50,120,000 تومان

یک تخته

63,590,000 تومان

کودک با تخت

50,120,000 تومان

کودک بدون تخت

42,040,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل novotel resort patong beach phuket

بوکینگ : 8.1
قیمت از     51,580,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

51,580,000 تومان

یک تخته

66,500,000 تومان

کودک با تخت

51,580,000 تومان

کودک بدون تخت

42,620,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل kalima resot phuket

بوکینگ : 8.5
قیمت از     53,040,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

53,040,000 تومان

یک تخته

69,420,000 تومان

کودک با تخت

53,040,000 تومان

کودک بدون تخت

43,210,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل mandarava resrot

بوکینگ : -
قیمت از     53,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

53,400,000 تومان

یک تخته

70,140,000 تومان

کودک با تخت

53,400,000 تومان

کودک بدون تخت

43,350,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل cape sienna

بوکینگ : 8.5
قیمت از     55,220,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

55,220,000 تومان

یک تخته

73,780,000 تومان

کودک با تخت

55,220,000 تومان

کودک بدون تخت

44,080,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل indigo phuket

بوکینگ : -
قیمت از     55,580,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

55,580,000 تومان

یک تخته

74,510,000 تومان

کودک با تخت

55,580,000 تومان

کودک بدون تخت

44,230,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل avista grande karon phuket

بوکینگ : -
قیمت از     57,770,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

57,770,000 تومان

یک تخته

78,880,000 تومان

کودک با تخت

57,770,000 تومان

کودک بدون تخت

45,100,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل amari Phuket

بوکینگ : 8.8
قیمت از     60,680,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

60,680,000 تومان

یک تخته

84,700,000 تومان

کودک با تخت

60,680,000 تومان

کودک بدون تخت

46,260,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل pullman arcadia phuket

بوکینگ : -
قیمت از     62,140,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

62,140,000 تومان

یک تخته

87,620,000 تومان

کودک با تخت

62,140,000 تومان

کودک بدون تخت

46,850,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل hyatt Regency Resort Phuket

بوکینگ : 8.3
قیمت از     63,960,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

63,960,000 تومان

یک تخته

91,260,000 تومان

کودک با تخت

63,960,000 تومان

کودک بدون تخت

47,580,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل centara grand phuket

بوکینگ : 8.5
قیمت از     64,680,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

64,680,000 تومان

یک تخته

92,710,000 تومان

کودک با تخت

64,680,000 تومان

کودک بدون تخت

47,870,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل the senses pool villa phuket

بوکینگ : -
قیمت از     66,870,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

66,870,000 تومان

یک تخته

97,080,000 تومان

کودک با تخت

66,870,000 تومان

کودک بدون تخت

48,740,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل la flora resort phuket

بوکینگ : -
قیمت از     66,870,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

66,870,000 تومان

یک تخته

97,080,000 تومان

کودک با تخت

66,870,000 تومان

کودک بدون تخت

48,740,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی سلام ایر رفت: سلام ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 7 شب و 8 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: پاتایا سلام ایر برگشت: سلام ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

  • تمکن حساب با مهر برجسته بانک با مانده 50.000.000 تومان
  • یک قطعه عکس رنگی 6×4 جدید زمینه سفید تمام رخ
  • کپی شناسنامه تمامی صفحات کپی کارت ملی پشت و رو
person-logo-service


خدمات تور

  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ویزا
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور تایلند شهریور

مدت اقامت 9 روز و 8 شب
سلام ایر رفت: سلام ایر سلام ایر برگشت:‌ سلام ایر
قیمت از   40,000,000 تومان
جزییات تور

تور پوکت + بانکوک با سلام ایر

مدت اقامت 11 روز و 10 شب
سلام ایر رفت: سلام ایر سلام ایر برگشت:‌ سلام ایر
قیمت از   45,400,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 از بین نفر امتیاز دهنده به تور تایلند خرداد

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه