021-91006828

تور ارمنستان 7 شب و 8 روز

مدت زمان پرواز : 1 ساعت و 35 دقیقه
airplane

هتلهای پکیج تور ارمنستان 7 شب و 8 روز

هتل baxos Yerevan

بوکینگ : 8.2
قیمت از     18,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,400,000 تومان

یک تخته

24,700,000 تومان

کودک با تخت

12,520,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل primer yerevan armenia

بوکینگ : 8.0
قیمت از     18,400,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

18,400,000 تومان

یک تخته

25,960,000 تومان

کودک با تخت

15,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل shirak Yerevan

بوکینگ : 6.8
قیمت از     20,080,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

20,080,000 تومان

یک تخته

26,800,000 تومان

کودک با تخت

15,040,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل regineh armenia

بوکینگ : 8.9
قیمت از     21,550,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

21,550,000 تومان

یک تخته

28,060,000 تومان

کودک با تخت

16,300,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل konyak park yerevan

بوکینگ : 8.9
قیمت از     22,810,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

22,810,000 تومان

یک تخته

35,620,000 تومان

کودک با تخت

14,620,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ani Central Inn Yerevan

بوکینگ : 8.9
قیمت از     24,070,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

24,070,000 تومان

یک تخته

33,520,000 تومان

کودک با تخت

15,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل village yerevan

بوکینگ : -
قیمت از     24,070,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

24,070,000 تومان

یک تخته

32,680,000 تومان

کودک با تخت

23,860,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل in city yerevan

بوکینگ : -
قیمت از     24,070,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

24,070,000 تومان

یک تخته

34,780,000 تومان

کودک با تخت

15,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل royal Plaza Yerevan

بوکینگ : 8.7
قیمت از     24,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

24,490,000 تومان

یک تخته

38,980,000 تومان

کودک با تخت

16,300,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل erebuni yerevan

بوکینگ : -
قیمت از     25,120,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

25,120,000 تومان

یک تخته

36,460,000 تومان

کودک با تخت

15,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل hrazdan yerevan

بوکینگ : 8.8
قیمت از     26,380,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

26,380,000 تومان

یک تخته

38,980,000 تومان

کودک با تخت

19,660,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل lbis Yerevan

بوکینگ : 8.7
قیمت از     26,380,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

26,380,000 تومان

یک تخته

36,880,000 تومان

کودک با تخت

16,300,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل metropol Yerevan

بوکینگ : 8.8
قیمت از     27,850,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

27,850,000 تومان

یک تخته

38,140,000 تومان

کودک با تخت

20,500,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل nova yerevan

بوکینگ : -
قیمت از     29,530,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

29,530,000 تومان

یک تخته

45,700,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل aviatrans yerevan

بوکینگ : -
قیمت از     30,160,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

30,160,000 تومان

یک تخته

45,700,000 تومان

کودک با تخت

21,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ani plaza yerevan

بوکینگ : 8.7
قیمت از     30,580,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

30,580,000 تومان

یک تخته

43,600,000 تومان

کودک با تخت

19,240,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل opera suite armenia

بوکینگ : 8.8
قیمت از     31,210,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

31,210,000 تومان

یک تخته

45,540,000 تومان

کودک با تخت

20,500,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل central Yereavan

بوکینگ : 9.2
قیمت از     31,210,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

31,210,000 تومان

یک تخته

47,800,000 تومان

کودک با تخت

15,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل ani grand yerevan

بوکینگ : -
قیمت از     31,840,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

31,840,000 تومان

یک تخته

47,800,000 تومان

کودک با تخت

20,500,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل paris yerevan

بوکینگ : -
قیمت از     34,570,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

34,570,000 تومان

یک تخته

59,140,000 تومان

کودک با تخت

23,020,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل best Western Congress Yerevan

بوکینگ : 8.5
قیمت از     34,990,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

34,990,000 تومان

یک تخته

51,160,000 تومان

کودک با تخت

18,400,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل hyatt Place Yerevan

بوکینگ : 8.3
قیمت از     35,620,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

35,620,000 تومان

یک تخته

57,460,000 تومان

کودک با تخت

18,400,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

ramada Suites by Wyndham Yerevan

بوکینگ : 9.0
قیمت از     36,250,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

36,250,000 تومان

یک تخته

51,160,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل holiday inn republic yerevan

بوکینگ : -
قیمت از     42,340,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

42,340,000 تومان

یک تخته

66,700,000 تومان

کودک با تخت

24,700,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل national Yerevan

بوکینگ : 8.8
قیمت از     42,760,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

42,760,000 تومان

یک تخته

68,800,000 تومان

کودک با تخت

22,600,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل multi grand yerevan

بوکینگ : -
قیمت از     45,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

45,490,000 تومان

یک تخته

62,920,000 تومان

کودک با تخت

19,660,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل Radisson Blu Yerevan

بوکینگ : 8.5
قیمت از     45,490,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

45,490,000 تومان

یک تخته

68,800,000 تومان

کودک با تخت

22,600,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
موقعیت : با صبحانه


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی قشم ایر رفت: قشم ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 7 شب و 8 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: ایروان (فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ) قشم ایر برگشت: قشم ایر

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

  • کارت واکسن دیجیتال دو دوز  ( 14 روز از دوز دو گذشته باشد ) اجباری می‌باشد.
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت 
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • در صورت نداشن کارت واکسن  ، داشتن تست PCR حداکثر 48 ساعت هنگام پرواز رفت و برگشت
  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور ارمنستان تعطیلات خرداد

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   20,800,000 تومان
جزییات تور

تور ارمنستان از زنجان

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   7,600,000 تومان
جزییات تور

تور ارمنستان با پرواز آرمنیا

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
آرمنیا رفت: آرمنیا آرمنیا برگشت:‌ آرمنیا
قیمت از   21,300,000 تومان
جزییات تور

آفر تور ارمنستان

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   13,600,000 تومان
جزییات تور

تور ارمنستان از قزوین

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   7,590,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور زمینی ارمنستان 7 روزه

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   9,990,000 تومان
جزییات تور

تور ارمنستان هتل 5 ستاره

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   24,040,000 تومان
جزییات تور

تور عید ارمنستان - نیمه اول

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   11,700,000 تومان
جزییات تور

تور ارمنستان از تبریز

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   7,520,000 تومان
جزییات تور

تور ارمنستان بهار

مدت اقامت 4 روز و 3 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   7,500,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.4 از 5 از بین 36 نفر امتیاز دهنده به تور ارمنستان 7 شب و 8 روز

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه