021-91006828

تور عید آنتالیا با پرواز فری برد

مدت زمان پرواز :
airplane

هتلهای پکیج تور عید آنتالیا با پرواز فری برد

هتل lara Palace Antalya

بوکینگ : 7.3
قیمت از     25,540,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

25,540,000 تومان

یک تخته

27,808,000 تومان

کودک با تخت

23,596,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : با صبحانه

هتل cender Antalya

بوکینگ : 6.1
قیمت از     29,860,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

29,860,000 تومان

یک تخته

35,152,000 تومان

کودک با تخت

25,324,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل grand Park Lara Antalya

بوکینگ : 7.9
قیمت از     37,060,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

37,060,000 تومان

یک تخته

47,392,000 تومان

کودک با تخت

28,204,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل ramada Resort Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     37,420,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

37,420,000 تومان

یک تخته

48,004,000 تومان

کودک با تخت

28,384,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل transatlantik Antalya

بوکینگ : 7.7
قیمت از     38,860,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

38,860,000 تومان

یک تخته

50,452,000 تومان

کودک با تخت

28,924,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل aquaworld belek antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     40,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

40,300,000 تومان

یک تخته

52,900,000 تومان

کودک با تخت

29,500,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل aska Lara Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     43,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

43,900,000 تومان

یک تخته

59,020,000 تومان

کودک با تخت

30,940,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sueno Golf Belek Antalya

بوکینگ : 9.0
قیمت از     43,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

43,900,000 تومان

یک تخته

59,020,000 تومان

کودک با تخت

30,940,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Beldibi Kemer Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     44,620,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

44,620,000 تومان

یک تخته

60,244,000 تومان

کودک با تخت

31,228,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل concorde luxury

بوکینگ : -
قیمت از     47,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

47,500,000 تومان

یک تخته

65,140,000 تومان

کودک با تخت

32,380,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل royal Wings Lara Antalya

بوکینگ : -
قیمت از     47,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

47,500,000 تومان

یک تخته

65,140,000 تومان

کودک با تخت

32,380,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل asteria Kremlin Palace Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     47,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

47,500,000 تومان

یک تخته

65,140,000 تومان

کودک با تخت

32,380,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل miracle Resort Lara Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     47,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

47,500,000 تومان

یک تخته

65,140,000 تومان

کودک با تخت

32,180,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Downtown Antalya

بوکینگ : 8.3
قیمت از     48,580,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

48,580,000 تومان

یک تخته

66,976,000 تومان

کودک با تخت

32,812,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل adalya Elite Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     48,580,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

48,580,000 تومان

یک تخته

66,976,000 تومان

کودک با تخت

32,812,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Beach Lara Antalya

بوکینگ : 8.5
قیمت از     49,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

49,300,000 تومان

یک تخته

68,200,000 تومان

کودک با تخت

33,100,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل granada Luxury Belek Antalya

بوکینگ : 8.4
قیمت از     50,020,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

50,020,000 تومان

یک تخته

69,424,000 تومان

کودک با تخت

33,388,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل nirvana cosmopolitan antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     52,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

52,900,000 تومان

یک تخته

74,320,000 تومان

کودک با تخت

34,540,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل sueno Deluxe Belek Antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     53,980,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

53,980,000 تومان

یک تخته

76,156,000 تومان

کودک با تخت

34,972,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل susesi Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 8.8
قیمت از     56,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

56,500,000 تومان

یک تخته

80,440,000 تومان

کودک با تخت

35,980,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya

بوکینگ : 8.6
قیمت از     56,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

56,500,000 تومان

یک تخته

80,440,000 تومان

کودک با تخت

35,980,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Sungate Antalya

بوکینگ : 8.1
قیمت از     56,500,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

56,500,000 تومان

یک تخته

80,440,000 تومان

کودک با تخت

35,980,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Be Grand Resort Lara Antalya

بوکینگ : 8.7
قیمت از     58,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

58,300,000 تومان

یک تخته

83,500,000 تومان

کودک با تخت

40,300,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل delphin Imperial Lara Antalya

بوکینگ : 8.9
قیمت از     60,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

60,100,000 تومان

یک تخته

86,560,000 تومان

کودک با تخت

41,200,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل titanic Mardan Palace Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     63,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

63,700,000 تومان

یک تخته

92,670,000 تومان

کودک با تخت

38,860,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل selectum Luxury Resort Belek Antalya

بوکینگ : 9.0
قیمت از     67,300,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

67,300,000 تومان

یک تخته

98,800,000 تومان

کودک با تخت

40,300,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل the Land Of Legends Belek Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     72,700,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

72,700,000 تومان

یک تخته

107,980,000 تومان

کودک با تخت

42,460,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل rixos Premium Belek Antalya

بوکینگ : 9.1
قیمت از     79,900,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

79,900,000 تومان

یک تخته

120,200,000 تومان

کودک با تخت

45,340,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل

هتل hotel maxx royal belek golf antalya

بوکینگ : 9.4
قیمت از     105,100,000 تومان
رزرو 021 - 91006828

دو تخته (هرنفر)

105,100,000 تومان

یک تخته

163,060,000 تومان

کودک با تخت

55,420,000 تومان

کودک بدون تخت

21,990,000 تومان
موقعیت : خدمات كامل


تورهای پیشنهادی


اطلاعات تور

box-icon فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی فری برد رفت: فری برد

box-icon بار مجاز: 30 کیلو

مدت اقامت در : 5 شب و 6 روز
barcode-logo فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا فری برد برگشت: فری برد

box-icon بار مجاز: 30 کیلومدارک

  • کارت واکسن دیجیتال دو دوز  ( 14 روز از دوز دو گذشته باشد ) اجباری می‌باشد.
  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
person-logo-service


خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت 
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
time-packتوضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • در صورت نداشتن کارت واکسن ، داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت هنگام پرواز رفت و برگشت
  • پرداخت 50% درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

 

 

درصد رضایتمندی  ⭐⭐⭐⭐⭐ 
پاسخگویی ⭐⭐⭐⭐⭐
کیفیت خدمات ⭐⭐⭐⭐⭐
ارزش خرید ⭐⭐⭐⭐⭐

 

 

desc-pack

سایر پکیج هاتور آنتالیا هتل گرند پارک لارا

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   41,490,000 تومان
جزییات تور
قشم ایر رفت: قشم ایر قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از   82,290,000 تومان
جزییات تور

تور عید آنتالیا با پرواز پگاسوس

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   14,990,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا هتل گرانادا لاکچری

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   59,590,000 تومان
جزییات تور
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   108,790,000 تومان
جزییات تور
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   15,590,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا با پرواز مستقیم

مدت اقامت 6 روز و 5 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   27,890,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور آنتالیا زمینی

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
اتوبوس رفت: اتوبوس اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از   15,900,000 تومان
جزییات تور
ارزان قیمت

تور عید آنتالیا - نیمه اول

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
تیلویند ایرلاینز رفت: تیلویند ایرلاینز تیلویند ایرلاینز برگشت:‌ تیلویند ایرلاینز
قیمت از   18,990,000 تومان
جزییات تور

تور آنتالیا از تبریز

مدت اقامت 7 روز و 6 شب
پگاسوس رفت: پگاسوس پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از   23,380,000 تومان
جزییات تور

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 3.4 از 5 از بین 40 نفر امتیاز دهنده به تور عید آنتالیا با پرواز فری برد

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه