021-91006828

تور نوروز 1402

plane-icon palane-icon مدت زمان پرواز :
flags-icon

قیمت تور نوروز 1402

لاکچری
barcode-icon

تور فرانسه - بلژیک - هلند - آلمان - امارات

مدت اقامت:
15 شب و 16 روز
ترکیش رفت: ترکیش airplane-icon ترکیش برگشت:‌ ترکیش
قیمت از:   25,990,000 تومان + 3,390 یورو
جزییات تور
لاکچری
barcode-icon

تور فرانسه - اسپانیا - ایتالیا - امارات

مدت اقامت:
15 شب و 16 روز
ترکیش رفت: ترکیش airplane-icon ترکیش برگشت:‌ ترکیش
قیمت از:   25,990,000 تومان + 3,890 یورو
جزییات تور
لاکچری
barcode-icon

تور فرانسه - امارات

مدت اقامت:
8 شب و 9 روز
ترکیش رفت: ترکیش airplane-icon ترکیش برگشت:‌ ترکیش
قیمت از:   28,990,000 تومان + 1,890 یورو
جزییات تور
لاکچری
barcode-icon

تور فرانسه - ترکیه

مدت اقامت:
8 شب و 9 روز
ترکیش رفت: ترکیش airplane-icon ترکیش برگشت:‌ ترکیش
قیمت از:   28,990,000 تومان + 1,890 یورو
جزییات تور
لاکچری
barcode-icon

تور سوئیس - فرانسه - امارات

مدت اقامت:
10 شب و 11 روز
ترکیش رفت: ترکیش airplane-icon ترکیش برگشت:‌ ترکیش
قیمت از:   26,990,000 تومان + 2,690 یورو
جزییات تور
لاکچری
barcode-icon

تور سوئیس - ترکیه

مدت اقامت:
10 شب و 11 روز
ترکیش رفت: ترکیش airplane-icon ترکیش برگشت:‌ ترکیش
قیمت از:   25,990,000 تومان + 2,690 یورو
جزییات تور
لاکچری
barcode-icon

تور سوئیس - فرانسه - ایتالیا - اسپانیا - ترکیه

مدت اقامت:
17 شب و 18 روز
ترکیش رفت: ترکیش airplane-icon ترکیش برگشت:‌ ترکیش
قیمت از:   24,990,000 تومان + 4,490 یورو
جزییات تور
لاکچری
barcode-icon

تور اسپانیا - سوئیس - ترکیه

مدت اقامت:
11 شب و 12 روز
ترکیش رفت: ترکیش airplane-icon ترکیش برگشت:‌ ترکیش
قیمت از:   25,990,000 تومان + 2,890 یورو
جزییات تور
لاکچری
barcode-icon

تور فرانسه - بلژیک - هلند - آلمان - اتریش - سوئیس - ایتالیا

مدت اقامت:
22 شب و 23 روز
ترکیش رفت: ترکیش airplane-icon ترکیش برگشت:‌ ترکیش
قیمت از:   29,990,000 تومان + 3,690 یورو
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید مالدیو 1402

مدت اقامت:
4 شب و 5 روز
فلای دبی رفت: فلای دبی airplane-icon فلای دبی برگشت:‌ فلای دبی
قیمت از:   25,500,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید کوش آداسی 1402

مدت اقامت:
7 شب و 8 روز
آتا رفت: آتا airplane-icon آتا برگشت:‌ آتا
قیمت از:   11,495,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید کیش 1402

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
وارش رفت: وارش airplane-icon کاسپین برگشت:‌ کاسپین
قیمت از:   7,540,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید مشهد 1402

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
زاگرس رفت: زاگرس airplane-icon زاگرس برگشت:‌ زاگرس
قیمت از:   3,010,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید قشم 1402

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
تابان رفت: تابان airplane-icon قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از:   3,530,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید استانبول 1402

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
قشم ایر رفت: قشم ایر airplane-icon قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از:   7,730,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید آنتالیا 1402

مدت اقامت:
6 شب و 7 روز
پگاسوس رفت: پگاسوس airplane-icon پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از:   13,990,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید مارماریس 1402

مدت اقامت:
6 شب و 7 روز
پگاسوس رفت: پگاسوس airplane-icon پگاسوس برگشت:‌ پگاسوس
قیمت از:   15,990,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید چابهار 1402

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
کاسپین رفت: کاسپین airplane-icon کاسپین برگشت:‌ کاسپین
قیمت از:   4,160,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید شیراز 1402

مدت اقامت:
2 شب و 3 روز
ماهان رفت: ماهان airplane-icon ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از:   2,440,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور یزد شب عید 1402

مدت اقامت:
2 شب و 3 روز
آسمان رفت: آسمان airplane-icon آسمان برگشت:‌ آسمان
قیمت از:   2,290,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

تور عید چابهار 1402 - نیمه اول

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
ایران ایر رفت: ایران ایر airplane-icon کاسپین برگشت:‌ کاسپین
قیمت از:   4,160,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

تور عید شیراز 1402 - نیمه اول

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
آسمان رفت: آسمان airplane-icon ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از:   2,490,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید سریلانکا 1402

مدت اقامت:
7 شب و 8 روز
فلای دبی رفت: فلای دبی airplane-icon فلای دبی برگشت:‌ فلای دبی
قیمت از:   26,890,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید وان 1402

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
اتوبوس رفت: اتوبوس airplane-icon اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از:   3,600,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید ترابزون 1402

مدت اقامت:
5 شب و 6 روز
اتوبوس رفت: اتوبوس airplane-icon اتوبوس برگشت:‌ اتوبوس
قیمت از:   0 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید هند 1402

مدت اقامت:
6 شب و 7 روز
قطر ایرویز رفت: قطر ایرویز airplane-icon قطر ایرویز برگشت:‌ قطر ایرویز
قیمت از:   0 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید باکو 1402

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
معراج رفت: معراج airplane-icon معراج برگشت:‌ معراج
قیمت از:   0 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید بالی 1402

مدت اقامت:
6 شب و 7 روز
ماهان رفت: ماهان airplane-icon ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از:   0 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید ازمیر 1402

مدت اقامت:
6 شب و 7 روز
ماهان رفت: ماهان airplane-icon ماهان برگشت:‌ ماهان
قیمت از:   0 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید بدروم 1402

مدت اقامت:
6 شب و 7 روز
ایران ایر تور رفت: ایران ایر تور airplane-icon ایران ایر تور برگشت:‌ ایران ایر تور
قیمت از:   0 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید دبی 1402

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
فلای دبی رفت: فلای دبی airplane-icon فلای دبی برگشت:‌ فلای دبی
قیمت از:   13,290,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

تور عید کیش 1402 - نیمه اول

مدت اقامت:
2 شب و 3 روز
آتا رفت: آتا airplane-icon آتا برگشت:‌ آتا
قیمت از:   4,760,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

تور عید مشهد 1402 - نیمه اول

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
آتا رفت: آتا airplane-icon قشم ایر برگشت:‌ قشم ایر
قیمت از:   2,750,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

تور عید قشم 1402 - نیمه اول

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
تابان رفت: تابان airplane-icon آتا برگشت:‌ آتا
قیمت از:   3,740,000 تومان
جزییات تور
تکمیل ظرفیت
barcode-icon

آفر تور شب عید مشهد با قطار 1402

مدت اقامت:
3 شب و 4 روز
قطار رفت: قطار airplane-icon قطار برگشت:‌ قطار
قیمت از:   1,510,000 تومان
جزییات تور
icon

تورهای پیشنهادی

icon
pishnahad

از آنجاییکه فصل بهار جزو شلوغ ترین فصل گردشگری و سفر در ایران به حساب می آید، همه به دنبال مقاصد ارزان و جذاب می گردند.

موضوع اصلی این است که با رسیدن سال جدید بیشتر افرادی که اهل سفر و گردشگری هستند به دنبال برنامه ریزی برای گذراندن این تعطیلات هیجان انگیز هستند؛ اما آیا در دوران پاندمی کرونا این امکان برای شما مسافران عزیز مهیا می باشد؟
خوب با توجه به اینکه 2 سال قبل درست پیش از آغاز سال جدید کل جهان درگیر ماجرایی غیر قابل پیش بینی بنام بیماری کرونا شد، صنعت گردشگری به شدت مورد آسیب قرار گرفت اما خوشبختانه این روزها شاهد کاهش شیوع این بیماری هستیم. 

خوشبختانه در بهار 1402 ما شاهد پیدا شدن راه ‌حل این بیماری و واکسیناسیون عمومی افراد در کل جهان هستیم و حالا می‌ توان با خیال راحت به سفر در عید نوروز چشم امید دوخت و و شما عزیزان براحتی می توانید یک سفر خوب و هیجان انگیزی را در کنار خانواده تان برنامه ریزی کنید.

 

خوب نحوه تعیین قیمت تورهای نوروز 1402 در تورهای داخلی سفریار بسته به زمان حرکت تور، کیفیت و تعداد ستاره ‌های هتل محل اقامت، نوع وسیله حمل ‌و نقل (هواپیما، قطار و اتوبوس)، نوع کلاس پروازی و خدمات تور بستگی دارد.

اما در تورهای نوروزی خارجی تعیین قیمت تورها به چند پارامتر مهم اعم از بلیط رفت و برگشت هواپیما، نوع کلاس پروازی، هتل محل اقامت و اخذ ویزای توریستی (در صورت لزوم) و خدمات تور و... بستگی دارد.  
شما علاقه مندان می توانید در بالای همین صفحه لیستی از به روزترین های تورهای مسافرتی ویژه نوروز 1402 را در تنوع بی نظیر با ایرلاین های مختلف، همینطور تعداد شب متفاوت را به راحتی مشاهده کنید و اینکه لازم است بدانید که نرخ تمامی تورهای داخلی و خارجی مجموعه سفریار به صورت روزانه بررسی و تغییر می کند.

 

باید بگوییم که اول از همه به مقصد انتخابی شما بستگی دارد. برای مثال اگر متقاضی تورهای اروپایی نوروز ما باشید، باید حدودا 2 الی 3 ماه قبل از تاریخ سفرتان حهت خرید تور مدنظرتان اقدام نمایید.

موضوع مهمتر اینجاست که شما مسافر عزیز می بایستی از این مدت زمان حدودا یکماه را برای جوابدهی به درخواست ویزا و چیزی در حدود 20 روز برای تعیین وقت سفارت در نظر بگیرید.

ضمنا در صورتی که تمایل دارید در ایام نوروز به ترکیه، گرجستان و دیگر کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا ندارید سفر کنید، بهتر است چند ماه قبل از سفر بلیط رفت و برگشت خود را بخرید و برای رزرو هتل هم یکماه قبل از تاریخ سفر اقدام کنید و در آخر برای سفر به کشورهای آسیایی که نیاز به اخذ ویزا دارند، مدت زمان جوابدهی به درخواست ویزا را نیز باید در نظر داشته باشید.

 اگر هم به دنبال سفر با تورهای داخلی نوروز هستید، پیشنهاد ما این است که از اوایل بهمن ماه به فکر خرید تور مورد نظرتان باشید، چرا که هرچه به فروردین ماه نزدیک میشویم نرخ تورها به دلیل عرضه و تقاضا به شدت بالا می رود، البته که اگر برنامه سفری شما برای نیمه دوم تعطیلات است، شاید بتوانید در نیمه اول فروردین ماه هم تور خود را خریداری نمایید.

 

پیشنهاد مجموعه سفریار به شما علاقه مندان برای عید امسال با توجه به بالا بودن نرخ ارز و دیگر مسائل بعنوان بهترین مقصد برای مسیرهای داخلی برای سفر در عید، کیش، مشهد، قشم، چابهار و یزد می باشند و برای مسیرهای خارجی کشورهای ترکیه، ارمنستان و گرجستان را هم میتوان بعنوان پرطرفدارترین مسیرهای خارجی برای نوروز 1402 نام برد.

مراحل رزرو تور

۰۱
تماس و دریافت مشاوره
۰۲
ارسال قرارداد و واریز هزینه تور
۰۳
تحویل مدارک و شروع سفر
۰۴
پشتیبانی تا پایان سفر
flags

سوالات متداول

شما علاقه مندان به رزرو یا خرید تورهای نوروزی می توانید به سادگی و در کوتاه ترین زمان تور مسافرتی مورد نظرتان را از سامانه رزرواسیون آنلاین 24 ساعته در صفحه اصلی سفریار خریداری نمایند.

آژانس مسافرتی سفریار با بارگذاری تمام تورهای خود در وبسایت خود برای شما همسفران عزیز مسیر خرید تورها را راحت تر کرده و شما عزیزان می توانید به 2 روش برای تهیه تور نوروز 1401 خود اقدام نمایید.

یکی به صورت آنلاین که با خواندن تمام مطالب گذاشته شده برای همان تور و در نهایت قبول شرایط قوانین و مقررات ما برای خرید آنلاین خود اقدام نمایید و قرارداد را به صورت آنلاین دریافت کنید.
روش بعدی هم به این صورت است که اگر دسترسی به خرید آنلاین تور نوروز 1402 ما ندارید، تنها کافیست با آژانس تماس بگیرید و از مسئول فروش تورهای داخلی – خارجی مجموعه مشاوره بگیرید و در نهایت مبلغ را کارت به کارت کرده و فیش واریزی و عکس کارت ملی را داخل واتس آپ ارسال کنید و در نهایت قرارداد تور مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 

سایر تورها

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.4 از 5 از بین 17 نفر امتیاز دهنده به تور نوروز 1402

افزودن دیدگاه
name
phone
0 دیدگاه ثبت شده
جستجو
دسترسی سریع به محتوای صفحه